Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 december 2012

Processer i blodkärl viktiga för läkemedelsutveckling

Blodkärls tillväxt är en viktig aspekt av många sjukdomar. Att kunna stimulera eller begränsa deras tillväxt är högintressant för utveckling av nya behandlingsalternativ mot en rad sjukdomar. Christer Betsholtz och hans forskargrupp har funnit en mekanism som skulle kunna få betydelse för behandling av neurodegenerativa sjukdomar i framtiden.

Nybildning och förändrad funktion i de små blodkärlen kännetecknar en rad sjukdomar såsom cancer, diabetisk ögon- och njursjukdom, neurodegenerativa sjukdomar och reumatiska sjukdomar. Christer Betsholtz och hans forskargrupp studerar de mekanismer som styr blodkärlens tillväxt och reglerar deras genomsläpplighet för blod- och vävnadsvätska, och blodceller.

Han har just fått besked att han är en av 16 forskare som utsetts till Wallenbergs Scholars av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, vilket betyder ett anslag på 15 miljoner kronor att forska fritt för de kommande fem åren. I december 2011 kallades han som professor till Uppsala universitet från Karolinska Institutet och efter årsskiftet flyttar han sitt laboratorium och hela verksamheten till Uppsala.

– Det är ett fantastiskt anslag och jag ser fram emot att få ingå i den spännande miljön på Rudbecklaboratoriet. Möjligheterna till synergieffekter och nya samarbeten är stora, säger Christer Betsholtz, professor i cancer- och vaskulärbiologi.

Blodkärl fungerar väldigt olika i olika vävnader i kroppen. I hjärnan är de till exempel mycket täta, medan de i njuren är genomsläppliga. Vid utveckling av läkemedel behöver man förstå hur kärlen fungerar i olika vävnader och hitta mekanismer att lära sig styra. Christer Betsholtz forskargrupp studerar bland annat hur olika celltyper i blodkärlsväggen samspelar, hur kärl tillväxer och hur barriären mellan blodet och hjärnan regleras. De utomordentligt täta blodkärlsväggarna i hjärnan försvårar nämligen effektivt transport av läkemedel in i hjärnan samtidigt som de skyddar hjärnan mot skadliga ämnen i blodet.

– Vi har nyligen upptäckt en mekanism som öppnar en tidigare okänd passage genom blod-hjärn-barriären som skulle kunna användas för att leverera läkemedel till hjärnan. Denna väg verkar också kunna öppnas utan att hjärnan skadas, säger han

Forskargruppen studerar även njurens filtration och fokuserar här framför allt på de njurproblem som uppstår hos diabetiker, ett område där det idag saknas både kunskap och effektiva läkemedel.

– Här finns ett stort problem att lösa. Idag bedrivs väldigt få kliniska läkemedelsprövningar mot njursjukdomar och en viktig orsak till detta är att grundläggande kunskap saknas. Man vet helt enkelt inte i vilken ända man ska börja, avslutar Christer Betsholtz.

INFORMATION OCH KONTAKT
Wallenberg Scholars är ett program som avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Avsikten är att skapa en långsiktig trygghet för de utvalda forskarna att fritt angripa stora och svåra frågeställningar för att nå ny kunskap. Anslaget är 15 miljoner under fem år och kan användas fritt på det sätt forskaren själv anser är mest effektivt.

För mer information, kontakta Christer Betsholtz, mobil: 070-979 66 90 eller Christer.Betsholtz@igp.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera