Tema

Otydlig organisation stark riskfaktor för sjukfrånvaro hos kvinnor

Otydlig organisation och konflikter på arbetsplatsen i kombination med höga individuella krav och stort engagemang fördubblar risken för sjukskrivning hos kvinnor – i vissa fall fyrdubblar den. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin, som också utvärderat ett nytt hjälpmedel för att identifiera kvinnor i riskzonen.

För att förhindra långtidssjukskrivning och underlätta återgången till arbetet är det viktigt att tidigt identifiera arbetsrelaterad stress.

Forskare vid Sahlgrenska akademin har i en studie kartlagt 198 yrkesverksamma kvinnor mellan 18 och 64 år som sökte sig till en vårdcentral på grund fysiska och psykiska besvär.

Göteborgsstudien visade att över hälften av kvinnorna uppgav att de var stressade på grund av ökad arbetsbelastning. Närmare 60 procent uppgav också stress på grund av svårighet att sätta gränser och över hälften uppgav att de stressades av höga krav på sig själva.

En uppföljning visade att de som upplevde sig stressade på grund av otydlig organisation och konflikter på arbetsplatsen hade dubbelt så hög risk för att vara sjukskriven under de följande 12 månaderna.

– Det visade sig också att stress på grund av otydlig organisation och otydligt ledarskap i kombination med individuella krav mer än fyrdubblade risken för framtida sjukfrånvaro, säger, Kristina Holmgren, forskare vid Sahlgrenska akademin.

I studien användes en enkät där deltagarna fick svara på frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap och konflikter på arbetet.

Frågeformuläret, kallat Work Stress Questionnaire, kan enligt forskarna användas som ett nytt verktyg på vårdcentraler för att identifiera personer med arbetsrelaterad stress, bedöma behovet av förebyggande och rehabiliterande åtgärder och på så sätt förhindra att personer blir långtidssjukskrivna.

INFORMATION OCH KONTAKT
Studien Early identification of work-related stress predicted sickness absence in employed women with musculoskeletal or mental disorders: a prospective, longitudinal study in a primary health care setting publicerades i tidskriften Disability and Rehabilitation.

Kristina Holmgren, Med dr och leg arbetsterapeut, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 031-786 6863 0704-92 84 32 kristina.holmgren@gu.se

Otydlig organisation stark riskfaktor för sjukfrånvaro hos kvinnor

 lästid ~ 1 min