Artikel från Linnéuniversitetet
10 december 2012

Variation – en framgångsfaktor!

Att stor variation ökar gruppens förmåga att anpassa sig till förändringar på lång sikt har varit känt sedan länge. Vad Lena Wennersten visar i sin avhandling är att ärftliga skillnader mellan individer kan öka gruppens framgång på en mängd områden, även i det kortare perspektivet.

I avhandlingen ingår sammanställningar av teoretiska modeller och tidigare experiment och dessutom nya experiment och långtidsobservationer av naturliga populationer, för att se hur grupperna påverkas av om individer liknar varandra eller skiljer sig åt.

I sina litteraturgenomgångar av teori och praktiska experiment visar Lena att grupper med högre grad av variation bland annat är mindre sårbara för miljöförändringar, har större utbredningsområden, stabilare populationsdynamik och lägre utdöenderisk.

Hennes egna experiment visar också på gruppens betydelse:

– Jag har visat att färgen på konstgjorda fjärilslarver påverkade deras risk att bli uppätna av fåglar, förklarar Lena, men än mer intressant tyckte jag det var att inte bara färgen på enskilda larver hade betydelse, utan att även färgen på de andra larverna i samma grupp påverkade enskilda larvers chans att klara sig.

Lena har också låtit små grupper av gräshoppor försöka etablera sig på nya platser. Både i utomhusburar och i det fria lyckades variabla grupper bättre. Grupper med större olikhet mellan individerna hade lättare att etablera sig på nya platser och fick fler avkommor som överlevde till nästa år.

I långtidsobservationer har Lena studerat hur en dramatisk miljöförändring som en skogsbrand påverkar naturliga populationer hos samma art av gräshoppa. Här visar hon på en anmärkningsvärt snabb anpassningsförmåga till de nya förutsättningarna.

– Även här var variationen viktig, berättar Lena. Antagligen var det tack vare att individerna var olika från början som populationen så snabbt klarade av att anpassa sig till miljöförändringen.

Lena Wennersten menar att hennes avhandling är av betydelse för naturvården men också att den ger en ökad förståelse för vikten av att bevara en hög grad av variation inom arter för att de ska kunna klara de snabba miljöförändringar som präglar vår tid.

– Ingen av oss vet vilken kombination av egenskaper som kommer att vara mest framgångsrik imorgon, därför behövs en stor variation mellan individer för att grupper ska kunna överleva på sikt, avslutar hon.

INFORMATION OCH KONTAKT
Avhandlingen ”Population-level consequences of variation” försvaras den 14 december, 2012 på Linnéuniversitetet i Kalmar. Opponent är docent Deepa Agashe, National Centre for Biological Sciences, Bangalore, Indien.Handledare för projektet är professor Anders Forsman.

För mer information kontakta Lena Wennersten, telefon: 0480-44 62 27, 0733-26 18 51  eller e-post: lena.wennersten@lnu.se

Avhandlingen kan beställas från Linnaeus University Press: lupress@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera