Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 december 2012

Livsstilsbehandling fick barn med fetma att tappa vikt

En modell där barn med fetma under ett år fick träffa dietist, sjuksköterska och sjukgymnast ledde till en genomsnittlig viktnedgång med tio procent. Det visar en studie på 64 barn som genomförts vid Sahlgrenska akademin.

Försök med så kallad livsstils- och familjebehandling av barn med fetma har i huvudsak genomförts på specialenheter och vid universitetssjukhusens forskningscentrum.

Forskare vid Sahlgrenska akademin har nu överfört metoden till den vanliga öppenvården.

I en studie vid fyra barnmottagningar i Västra Götaland har 64 barn med fetma fått behandling enligt två olika modeller: en där sjuksköterska och dietist svarade för insatserna, samt en modell där även en sjukgymnast medverkade för att stimulera barnens fysiska aktivitet.

Resultaten från behandlingarna, som genomfördes en gång i månaden under ett år, visar att barnen i genomsnitt minskade sin vikt med över tio procent. En kontrollgrupp av jämförbara barn med fetma som står på väntelista för behandling minskade även de i vikt under samma period, men bara cirka fyra procent.

– Fetma är en kronisk sjukdom, som på dessa tioåriga barn startat vid cirka fyra-fem års ålder, och även en så måttlig viktminskning som tio procent har betydelse för hälsan, säger Staffan Mårild, överläkare och docent vid Sahlgrenska akademin:

– Vår studie visar att vanor och livsstilsmönster går att bryta. Men för att stärka effekten, eller i alla fall motverka återfall, krävs insatser på längre sikt. Därför har vi gjort ytterligare en uppföljning som utvärderar effekten efter fyra år, som nu håller på att sammanställas.

Forskarnas slutsats är att enkel livsstilsbehandling av barn med fetma vid öppenvårdens barnmottagningar ger små men viktiga förbättringar i BMI. Eftersom fetma hos barn blir allt vanligare är det viktigt att barn- och allmänmedicinska mottagningar i primärvården erbjuder insatser i geografisk närhet till dessa barn.

INFORMATION OCH KONTAKT
Studien A controlled study of lifestyle treatment in primary care for children with obesity publiceras i tidskriften Pediatric Obesity.

Staffan Mårild, överläkare och docent vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 0708237548 031 3436084 staffan.marild@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera