10 december 2012

Forskning ger bättre ljudkvalitet vid telefonkonferenser

Sedan telefonins barndom har ekon, som uppkommer antingen på elektrisk väg eller genom att en mikrofon tar upp ljud från en närbelägen högtalare, varit ett problem. För att åstadkomma en acceptabel ljudkvalité är det av yttersta vikt att undertrycka dessa ekon.

Idag görs detta främst med hjälp av en digital signalbehandlingsteknik kallad ”ekosläckning”, där ett adaptivt filter skattar ekot som tas upp av mikrofonen och sedan subtraherar ekoskattningen från mikrofonsignalen för att ta bort (”släcka”) ekot utan att i övrigt påverka mikrofonsignalen. I praktiken kräver ekosläckning noggrann styrning av filteradapteringsprocessen för att filtret både ska ställa in sig så fort som möjligt samt vara robust mot störningar. Trots den snabba utvecklingen inom beräkningskraft finns ett konstant behov av mjukvarulösningar med låg beräkningskomplexitet som kan köras på billig hårdvara med låg strömförbrukning.

Christian Schüldts avhandling presenterar metoder med låg beräkningskomplexitet för ekosläckning. Dessa metoder innefattar både själva filteradapteringen samt styrning/övervakning av adapteringsprocessen för att erhålla ett robust system. Metoderna utvärderas med hjälp av utförliga simuleringar samt inspelade ljudsignaler från riktiga telefonkonferenser.

INFORMATION OCH KONTAKT
Tisdagen den 11 december försvarar Christian Schüldt, BTH, sin avhandling i ämnet telekommunikation. Han disputerar på avhandlingen ”Low Complexity Algorithms for Echo Cancellation in Audio Conferencing Systems”.
Disputationen är öppen för allmänheten.
(Respektera att det inte går att gå in i lokalen efter att disputationen har startat)
Dag: Tisdag 11 december
Tid: Kl 13:00 
Plats: J1640, J-huset, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera