Tema

Nationella museer som samhällskitt

Nationella museer kan skapa sammanhållning och värdegemenskap. Men då krävs att de ger en angelägen och relevant skildring som samtidigt uppfattas som oberoende och trovärdig.

Det här balanseras på olika sätt. Nya eller hotade nationer skapar tydliga berättelser om enhetskultur, medan mångkulturella imperier talar mer om delad mångfald och vetenskap. Det är några av de bärande slutsatserna i det internationella forskningsprogrammet Eunamus. Eunamus står för European National Museums.

I programmet har för första gången en jämförande studie gjorts mellan politik och museer i 37 länder, med mer än 5000 enkäter och intervjuer som underlag, vilket har gjort det möjligt att se tydliga mönster, säger Peter Aronsson, professor i historiebruk vid LiU och koordinator för Eunamus.

– Vi kan se att museer spelar en viktig roll när nationer skapas, som i Tyskland på 1800-talet och i Skottland idag. I museerna formas en konkret bild av vad en nation är, dess historia, dess kultur och värden.

Men för att det ska fungera får den bild som förmedlas inte vara alltför utslätad och idylliserande. Konflikter, svåra skeden och spänningar i nationen behöver också lyftas fram. Länder som lyckats med detta har idag en bättre sammanhållning än de som undvikit det.

– Det är förstås inte bara museernas förtjänst, men de påverkar absolut förmågan att uppnå ett samhällskontrakt, säger Peter Aronsson och ger några exempel:

De nationella museerna i Berlin lyckas hantera tyska trauman som nazismen, andra världskriget och delningen öst-väst. Det stärker idén om nationell kontinuitet som består genom svåra skeden.

I Portugal, Grekland och Italien spelar museerna inte samma roll för att bearbeta den nära historien. Dessa länder drar nytta av sitt klassiska arv för nationell stolthet och turism. Men de talar tyst om det senaste århundradets trauman; fascismen, junta, inbördeskrig. Att tiga om sådant är förlamande för tilliten till samhället, samhällskontraktet.

Ett syfte med Eunamus var att undersöka hur en starkare sammanhållning kan skapas i Europa. Och den rekommendation som ges är just att ge museer en mer central roll i att skapa en relevant bearbetning av Europa och dess möjligheter och svårigheter.
Detta är också på gång, säger Peter Aronsson. 2014 öppnar exempelvis House of European History i Bryssel. Europeana är en digital satsning som visar upp Europas samlade materiella kulturarv.

Samma historia som en gång gav upphov till krig och konflikt kan omvandlas till en grund för samarbete och gemenskap. Tänk bara Norden på 1600-talet, med Sverige och Danmark i ständiga blodiga konflikter, och Norden idag, där vi löser våra konflikter med andra metoder än våld.

Nu ska Eunamus avrapporteras. En slutrapport har producerats och en avslutande konferens hålls i Budapest den 12-14 december.

Länk till Eunamus hemsida med mer information om programmet och slutkonferensen.

Kontaktperson Bodil Axelsson 011-363426

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan.

Nationella museer som samhällskitt

 lästid ~ 2 min