Tema

Forskarbok ger råd för hälsosam vikt hos barn

Omkring 300 000 svenska barn är överviktiga eller har fetma. Nu ger forskare vid Göteborgs universitet ut en gratis handbok med konkreta råd för hur övervikt kan förebyggas – från åtgärder i skolan till faran med lördagsgodis och mat framför teven.

Många barn lever idag i en omgivning där det är lätt att överkonsumera energirika och näringsfattiga livsmedel, och samtidigt vara mycket stillasittande. I takt med att barnens ”skärmtid” ökat har barnfetman fyrdubblats på bara några decennier.

För att förebygga barnfetma räcker det inte att erbjuda information och utbildning om goda matvanor och fysisk aktivitet.

Enligt forskare vid Sahlgrenska akademin och andra institutioner vid Göteborgs universitet, som studerat barnfetma i flera stora forskningsprojekt, är det viktigaste att beslutsfattare i samhället skapar förutsättningar för en hälsofrämjande miljö. Allt ansvar kan inte läggas på föräldrarna hävdar de.

I en ny bok ger några av landets främsta fetmaexperter konkreta tips till politiker om hur barnfetma kan förebyggas och åtgärdas.

I boken ”Forskning för en friskare generation – levnadsförhållanden, vanor och prevention av övervikt” konstaterar Göteborgsforskarna att 300 000 svenska barn idag beräknas vara överviktiga, att tre procent av svenska lågstadiebarn lider av fetma – men också att barn med normalvikt i hög grad behåller sin hälsosamma vikt längre fram i livet.

– Det senare understryker hur viktig familjen är för barnets viktutveckling. Det finns idag mycket forskning om hur fetma kan förebyggas som inte kommer till konkret användning, förhoppningsvis kan vår bok bli en konkret hjälp för politiker, föräldrar och skola, säger Maria Magnusson, en av forskarna bakom boken.

Forskarnas råd handlar bland annat om att skolan tidigt bör inrikta sig på grupper där risken för fetma är högre, exempelvis områden med låg utbildningsnivå och glesare bebyggelse, eller på barn vars föräldrar har övervikt eller fetma.

I boken redovisas också nya rön om helggodisets risker – europeiska barn äter godis motsvarande 30 sockerbitar per helgdag – och studier som visar att barnfetma har en direkt koppling till måltider framför teven och att barn som ser mycket på teve också äter mer onyttig mat.

–Vi kan också visa att barnen via teven nås av i genomsnitt 34 reklambudskap per timme. En femtedel av reklamen handlar om mat, och vanligast är snabbmat, alkohol, sötade drycker och godis, säger Christina Berg, en annan av författarna.

Den nya boken ges ut av Västra Götalandsregionen i samverkan med Göteborgs universitet och kommer att spridas till politiker och tjänstemän i Västra Götalandsregionen samt riksdagen.

Boken kommer också att kunna laddas ned gratis på nätet.

Forskarbok ger råd för hälsosam vikt hos barn

 lästid ~ 2 min