Artikel från Uppsala universitet
6 december 2012

Dikttolkningar vidgar bilden av Finland

Genom att översätta och tolka en rad finska diktare vill litteraturprofessor Torsten Pettersson berika bilden av Finland som han upplever ofta är ensidig. Genom ett avslutande litteraturhistoriskt kapitel ställer han också lyriken i ljuset av Finlands dramatiska historia.

– I Sverige råder en bild av Finland och finnar som är ensidig och i värsta fall fördomsfull. Den skulle kunna korrigeras av den rika finska kulturen, som dock ofta är svårtillgänglig av språkliga skäl. Exempelvis har svenska läsare inte på mer än ett halvsekel haft tillgång till den stora traditionen av klassisk finsk lyrik från 1800-och 1900-talet, säger Torsten Pettersson, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och finlandssvensk författare.

Detta vill han nu råda bot på. Han publicerar nu den stora volymen “Skapa den sol som inte finns. Hundra år av finsk lyrik”, där han tolkat 144 dikter av 18 finska författare till svenska, bland andra nationalförfattaren Aleksis Kivi, traditionens mest uppburne diktare Eino Leino och den fria versens föregångare Katri Vala.

Karakteristiskt för den finska lyriken är enligt Torsten Pettersson en känsloskala som inte väjer för extremer. Här möter läsaren livsextas eller tragik i former som i en svensk tradition lätt kunde uppfattas som överdrivna. I den avslutande litteraturhistoriska studien sätts detta i samband med Finlands dramatiska 1900-talshistoria: ett folk som har upplevt tsarrikets ökande förryskningstryck, oväntad självständighet, inbördeskrig och andra världskrigets härjningar har också i sin vardagliga upplevelse en osedvanlig känslobredd.

–Mot den bakgrunden ger den känslostarka finska lyriken en inblick i det finska folkets mentalitet – formad av många dramatiska upplevelser som grannarna i väst inte delar, säger Torsten Pettersson.

Boken ges ut i Sverige av förlaget Artos/Norma och i Finland av Schildts & Söderströms.

KONTAKT
Kontakta gärna Torsten Pettersson på tel: tel. 018-471 29 56 (arb),  018-50 19 59 (hem) eller torsten.pettersson@littvet.uu.se  

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera