5 december 2012

Se skogsstatistik som färgglada bubblor

Nu kan du se statistik från SLU:s Riksskogstaxering som färgglada animerade bubblor. Med hjälp av den senaste tekniken inom visualisering kan du följa skogens utveckling sedan 1920-talet. Du kan också göra egna analyser och dela med andra.

Nu kan du se statistik från SLU:s Riksskogstaxering som färgglada animerade bubblor. Med hjälp av den senaste tekniken inom visualisering kan du följa skogens utveckling sedan 1920-talet. Du kan också göra egna analyser och dela med andra.

Det nya materialet vänder sig till experter inom skogs- och naturvårdssektorn, men även till journalister, skogsägare, studenter och andra intresserade. Här kan man följa virkesförrådets utveckling eller hur andelen lövträd varierar på ett mer pedagogiskt sätt än tidigare.

– Vi hoppas att vår satsning leder till att skogliga data oftare lyfts fram i samhällsdebatten och används oftare i diskussioner om ett uthålligt skogsbruk. Vi vill synliggöra den värdefulla statistik som Riksskogstaxeringen tar fram och göra långa tidsserier mer lättillgängliga, säger SLU-forskare Anna-Lena Axelsson, som är ansvarig för projektet.

Vill göra prognoser för morgondagens skog
Sedan några år tillbaka pågår ett intensivt arbete med att tillgängliggöra material från de äldsta inventeringarna i databaser.

– I dag finns grundläggande statistik för perioden 1926–2008 i ett format som passar att visa med verktyget Sverige eXplorer*. Vi kommer efter hand att komplettera materialet med mer statistik, och vill framöver också visualisera utvecklingen framåt i tiden, säger Anna-Lena Axelsson.

Kanske blir dessa prognoser också i animerad form, det vill säga som färgglada bubblor som rör sig i ett diagram, snarare än som en lång tabell.

Anna-Lena Axelsson, SLU, leder projektet Historiska data från Riksskogstaxeringen och arbetet med att ta fram långa tidsserier.

Läs mer från Riksskogstaxeringen

KONTAKT
anna-lena.axelsson@slu.se, 090–786 85 91, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU

neil.cory@slu.se, 090–786 82 26, institutionen för skoglig resurshushållning,SLU

Projektet är finansierat via informationsmedel från Formas och ingår i program Skog inom SLU:s miljöanalys.

VERKTYGET SVERIGE EXPLORER
Den nya statistiken och verktyget Sverige eXplorer nås via webbplatsen Visualisering av långa tidsserier från Riksskogstaxeringen. Vissa analyser kan du se direkt på webben. Om du vill göra en egen analys och dela med andra, krävs det fritt tillgängliga visualiseringsverktyget Sverige eXplorer. Sverige eXplorer har utvecklats av företaget NComVA på uppdrag av SCB.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera