Artikel från Stockholms universitet
4 december 2012

Svensk invandringspolitik under 500 år

Invandring till Sverige har förekommit sedan grundandet av det svenska riket på medeltiden. Invandringens omfattning och karaktär har förändrats över tid och regelverket kring invandring har varierat.

Den nya boken ”Svensk invandringspolitik under 500 år: 1512-2012”, som ger översikt över svensk invandrings- och invandrarpolitik under de senaste fem århundradena, är den enda i sitt slag.

Boken redogör för de regler och regelverk kring invandring som gäller för de som flyttat till och bosatt sig i Sverige och hur dessa regler har förändrats över tid. Boken innehåller alla tongivande reformer och beskriver utvecklingen i lagstiftning och praxis.

– Boken är den första i sitt slag som ger en detaljerad redogörelse av svensk invandringspolitik under de senaste 500 åren, säger författaren Julia Boguslaw, doktorand i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Boken ska kunna användas som stöd för fortsatt forskning men riktas även till alla som är intresserade av ämnet och som söker allmän information om in- och utvandringen i Sverige genom historien.

Framställningen är både kronologisk och tematisk. Boken inleds med en kronologisk framställning av invandrings- och invandrarpolitiken i Sverige under perioden 1512–2012 som följs av tolv tematiska kapitel som behandlar olika aspekter på invandringen, bl.a. medborgarskapslagstiftning, integrationspolitik och det sociala skyddet för utländska medborgare bosatta i Sverige.

INFORMATION OCH KONTAKT
Julia Boguslaw presenterar boken torsdagen den 6 december kl. 10-12 i Nordensköldsalen, Geovetarhuset, Stockholms universitet.

Julia Boguslaw, doktorand i nationalekonomi och verksam vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet, tfn 073-531 52 35, e-post julia.boguslaw@sofi.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera