Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 december 2012

Återanvändning och återvinning av kläder och textil för miljön

I nära två år har ett nätverk träffats för att diskutera miljöproblemet att kläder och textil slängs i hushållssoporna istället för att återanvändas och återvinnas. Resultatet av nätverkets arbete presenteras nu i rapporten “Nätverk, trådar och spindlar – Samverkan för ökad återanvändning och återvinning av kläder och textil”.

I nätverket ingår representanter från välgörenhets­organisationer, återvin­ningsföretag, klädhan­deln, branschorga­nisationer inom återvinning, handel och textil, transportföretag, konsu­ment- och miljöorganisationer, kommu­ner, myndigheter samt forskare. Forskarna Karin M. Ekström och Nicklas Salomonson har bildat och koordinerat nätverket.

– Vi är båda övertygade om att det är nödvändigt med samverkan för att lösa komplexa miljöproblem som detta. Det är också viktigt att problematiken belyses från olika perspektiv och nätverkets medlemmar representerar olika verksamheter och har olika erfarenheter och kunskap, säger Karin M. Ekström, professor vid Högskolan i Borås.

Sverige har varit föregångsland för återvinning av andra material och de båda forskarna menar att Sverige skulle kunna ta ledningen även när det gäller att utveckla ett fungerande system för återanvändning och återvinning av kläder.

– En stark drivkraft för flera aktörer i nätverket har varit att frivilligt pro­ducentansvar är att föredra jämfört med ett lagstiftat producentansvar, säger Nicklas Salomonson, universitetslektor. Det ger en flexibilitet att hitta lösningar. Det är därför angeläget att kraftsamla för att så fort som möjligt hitta långsiktiga fungerande lösningar som är både miljövänliga och lönsamma.

INFORMATION OCH KONTAKT
Tid: Måndag 10 december kl. 12:45 – 14:00
Plats: StudentCentrum, våning B3, Allégatan 1, Högskolan i Borås

“Nätverk, trådar och spindlar – Samverkan för ökad återanvändning och återvinning av kläder och textil”
Författare: Karin M. Ekström och Nicklas Salomonson
Länk till rapporten.

Karin M. Ekström, Tfn: 033-435 45 16, Mobil: 0706-180 082, E-post: KarinM.Ekstrom@hb.se Nicklas Salomonson, Tfn: 033-435 44 79, Mobil: 0730-332 754, E-post: Nicklas.Salomonson@hb.se  

Rapporten – som är den tjugoandra i serien ”Vetenskap för pro­fession” – är resultatet av den andra delstudien av tre i ett större forskningsprojekt ”Återanvänd­ning och återvinning av klä­der” som finansieras av Handelns utvecklings­råd i samarbete med Formas. Projektet ska i sin helhet utveckla kunskap och lösningar för att minska det textila klädavfallet.
Delstudie ett, som är avslutad (Ekström et al. 2012), syftar till att öka kunskapen och förståelsen för hur konsumenter resonerar och agerar när de köper kläder och hur de gör sig av med kläder. Delstudie tre syftar till att studera processen och effekterna av en för­söksverksamhet (Textil­returen) av återanvändning och återvinning av kläder och textil som utvecklats av Gekås Ullared i samarbete med Human Bridge. De tre delprojekten bygger på antagandet att konsumenter har olika förutsätt­ningar och vilja att agera miljöanpassat. För att minska det textila avfallet krävs därför en för­ståelse för konsumenters situation i vardagen och att lös­ningar utarbetas som gör det lättare för konsumenter att agera miljö­vänligt.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera