Artikel från VTI
3 december 2012

Träden i staden ska må bättre

I ett nytt stort forskningsprojekt, finansierat av Vinnova och lett av CBI Betonginstitutet, ska forskare och konsulter från ett flertal organisationer och företag under de kommande två åren arbeta tillsammans för att skapa bästa möjliga miljö för gröna ytor i våra städer. VTI är en av huvudaktörerna i de delprojekt som handlar om hårdgjorda ytor och hållbara materialval.

I ett nytt stort forskningsprojekt, finansierat av Vinnova och lett av CBI Betonginstitutet, ska forskare och konsulter från ett flertal organisationer och företag under de kommande två åren arbeta tillsammans för att skapa bästa möjliga miljö för gröna ytor i våra städer. Målet är att med minskad resursförbrukning skapa attraktiva och hållbara städer som klarar den ökande urbaniseringen och ett mer nederbördsrikt klimat. VTI är en av huvudaktörerna i de delprojekt som handlar om hårdgjorda ytor och hållbara materialval.

– Grundidén är att skapa markbeläggningar som fungerar bra ihop med vegetationen, samtidigt som de är bärande och reducerar dagvattenmängderna, säger Fredrik Hellman, forskare på VTI, som arbetar i projektet.

– Kort och gott handlar det om att hitta konstruktionslösningar som möjliggör för träd och annan vegetation att växa och må bra i städerna samtidigt som de ska klara krav från trafiken och ha ett lågt underhållsbehov.  

Uthållighet och minimal miljöpåverkan
Även om det övergripande målet med hela projektet är att skapa systemlösningar för att de hårdgjorda markytorna ska fungera över lång tid och leda vattnet rätt på naturliga vägar, stannar det inte där.

– Vi vill dessutom göra det på ett uthålligt sätt med så liten miljöpåverkan som möjligt, gärna genom att återvinna och, eller återanvända produkter. Gröna upphandlingar blir allt vanligare och då behövs också verktyg för hur sådana går till, säger Fredrik Hellman.

Även hållbarhetsaspekten vad gäller ekonomi kommer att beaktas i projektet.

Grå-gröna systemlösningar för hållbara städer
Projektet går under namnet Grå-gröna systemlösningar för hållbara städer. Deltagande partners är förutom VTI och CBI Betonginstitutet även SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, NCC, ShBygg, CEC Design, Sveriges Stenindustriförbund, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, SLU – Sveriges lantbruksuniversitet, Trafikkontoret vid Stockholms stad, Sweco, Benders, Starka, Cementa, Hasselfors Garden, Viös, MinBas, landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson, Pipelife, SLU:s tankesmedja Movium för hållbar stadsutveckling, Växjö Kommun, Jönköpings Kommun och Malmö Stad.

KONTAKT OCH INFORMATION
Finansieringen från Vinnova uppgår till närmare 10 miljoner SEK och projektet beräknas att vara avslutat under 2014.

Fredrik Hellman, forskare, VTI
Tel. 013-20 42 77

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera