Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 november 2012

Nytt centrum för kriskommunikation vid Örebro universitet

Nu startar forskare vid Örebro universitet ett centrum för kriskommunikation. Målet är att samla och stärka kriskommunikationsforskningen såväl nationellt som internationellt för att göra det möjligt att sprida kunskap och öka samhällets säkerhet.

I en krissituation är det viktigt att kommunikationen fungerar för att göra det möjligt att informera allmänheten och hitta effektiva lösningar på problem.

– Varje krissituation har givetvis sina speciella omständigheter och det finns inte en mall för ett lyckat agerande men man kan lära av tidigare erfarenheter och skapa en repertoar av möjliga förhållningssätt, säger professor Brigitte Mral, som, tillsammans med Marie Gelang, leder arbetet inom retorikämnet vid Örebro universitet. Centrumbildningen sker i samarbete med forskare från medie- och kommunikationsvetenskapen.

Öka samhällets säkerhet
Centrum för kriskommunikation har som målsättning att öka samhällets säkerhet och då räcker det inte att forska och presentera resultaten för en liten krets av forskare, utan resultaten måste spridas i samhället.

– Vi kommer att utveckla uppdragsutbildningar och coachning samt erbjuda krisövningar och utvärderingar. Målet är att med hjälp av verktyg som bland annat retoriken erbjuder skapa en större medvetenhet och förmåga hos olika myndigheter och andra aktörer att kommunicera snabbt, korrekt och samordnat för att klara av olika pressade situationers krav.
Brigitte Mral betonar att det i krislägen gäller att ha övat upp förmågan att, om möjligt, förutsättningslöst och systematiserat inventera en situations alla tänkbara sidor och inte låsa sig vid de enkla förklaringarna.

I morgon möts ett femtiotal forskare från hela världen för att diskutera och hitta former för såväl tvärvetenskapliga som internationella samarbeten. Fyra internationellt framstående forskare kommer att hålla offentliga föreläsningar under fredagen: Timothy Coombs, Sherry J. Holladay. Winni Johansen och Finn Frandsen.

KONTAKT OCH INFORMATION
Brigitte Mral: 070 330 35 95

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera