Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 november 2012

Rörelserädsla vanligt bland patienter med hjärtsjukdom

Var femte patient med kranskärlssjukdom är så rädd att röra på sig att det kan få negativa konsekvenser för hälsan. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Rädslan för negativa konsekvenser i samband med rörelse gör att många som drabbats av hjärtsjukdom undviker fysisk aktivitet och träning. Rörelserädslan, som är en normal psykologisk reaktion i det akuta skedet, gör att patienter i många fall inte vågar engagera sig i hjärtrehabiliteringen.

Forskare vid Sahlgrenska akademin visar i en avhandling att rörelserädsla är betydligt vanligare än vad man trott. Doktoranden Maria Bäck har studerat 332 patienter med kranskärlssjukdom, sex månader efter den akuta hjärthändelsen. Studien visar att var femte patient är rörelserädd.

– Det är allvarligt. Rörelserädda patienter deltog i lägre utsträckning i hjärtrehabilitering, presterade sämre på muskeltester och hade en lägre nivå av fysisk aktivitet, främst aktiviteter med en medelhög eller hög intensitetsnivå. De upplevde dessutom en sämre livskvalitet, en högre grad av oro och ångest, och hade ett större midjemått jämfört med patienterna som inte var rörelserädda, säger Maria Bäck, doktorand vid Sahlgrenska akademin.

Studien är den första som undersöker rörelserädsla hos patienter med kranskärlssjukdom. Fenomenet är dock välkänt inom vården, och har i studier på andra patientgrupper, främst patienter med långvarig smärta, visat sig vara ett hinder för en lyckad rehabilitering.

Maria Bäcks avhandling visar att rörelserädslan minskade hos de som medverkade i fysisk träning och hjärtrehabilitering. Forskarnas slutsats är att patienter med rörelserädsla måste identifieras så tidigt som möjligt i rehabiliteringsförloppet, för att kunna få hjälp med träningsbaserad hjärtrehabilitering.

– Vi vet att träningsbaserad hjärtehabilitering både minskar dödligheten och har en positiv psykologisk påverkan. Att utveckla riktade åtgärder för rehabilitering av patienter med en överdriven rörelserädsla är därför oerhört viktigt, säger Maria Bäck.

INFORMATION OCH KONTAKT
Avhandlingen Exercise and physical activity in relation to kinesiophobia and cardiac risk markers in coronary artery disease försvaras vid en disputation den 16 november.

Kontakt: Maria Bäck, doktorand vid institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 0736-534963 maria.m.back@vgregion.se

Huvudhandledare Johan Herlitz, professor, leg läkare, 0734-612002, Johan.herlitz@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera