Tema

Hypnos bör erbjudas patienter med IBS

Behandling med hypnoterapi hjälper mot IBS. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin som föreslår att behandlingsformen införs i vården av de som är värst drabbade av folksjukdomen.

Magåkomman IBS, som yttrar sig i form av smärta och obehag i magen, stört avföringsmönster samt svullnad och uppblåsthet i magen, har utvecklats till en folksjukdom. Senare studier visar att cirka 15 procent av alla svenskar lider av IBS i olika grad – samtidigt vet forskarna fortfarande inte vad som orsakar åkomman, och effektiv behandling för de värst drabbade saknas.  

Studier vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, visar att psykologisk behandling med hypnos kan ge en effektiv lindring som dessutom är bestående över tid: i en studie där 138 patienter med IBS behandlades med hypnoterapi upplevde 40 procent en tillfredställande minskning av symtomen, och 85 procent av de som varit hjälpta hade effekt av behandlingen även sju år senare.

Studierna ingår i en avhandling som nu drar slutsatsen att hypnoterapi bör införas som del den kliniska vården av patienter med svår IBS.

– Vi kan i fyra olika studier visa att hypnoterapi hjälper mot IBS även när behandlingen ges utanför högspecialiserade hypnoterapicenter. Behandlingen ökar livskvaliteten och patientnöjdheten är mycket hög, dessutom har metoden potential att spara sjukvårdsresurser, säger Perjohan Lindfors, doktorand vid Sahlgrenska akademin.

Behandling med hypnoterapi går ut på att patienten genom djup avslappning och individuellt anpassade hypnotiska suggestioner lär sig kontrollera sina symtom, antingen genom att avleda eller fokusera på symtomen.
   

INFORMATION OCH KONTAKT
Avhandlingen Implementation of gut-directed hypnotherapy for irritable bowel syndrome in clinical practice försvaras vid en disputation den 5 december.

Perjohan Lindfors, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och överläkare i gastroenterolog vid Sabbatsbergs sjukhus 070 4969814 perjohan-lindfors@tele2.se

Huvudhandledare: Professor Magnus Simrén, magnus.simren@medicine.gu.se, 031 3428068

Hypnos bör erbjudas patienter med IBS

 lästid ~ 1 min