Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 november 2012

Upptill två tredjedelar av havens arter fortfarande okända

Mellan en och två tredjedelar av de marina arterna i världshaven är fortfarande oupptäckta. Det visar en beräkning som presenteras i den välrenommerade tidskriften ”Current Biology”. Forskare vid Göteborgs universitet har deltagit i kartläggningsarbetet.

Forskare runtom i världen har medverkat när marina arter kartlagts och en heltäckande databas, Word Register of Marine Species (WoRMS), skapats. För första gången kan forskarna erbjuda en detaljerad översikt av artrikedomen i havet.

Internationellt samarbete kring kartläggningen
En som deltagit i arbetet är zoologen Christer Erséus vid Göteborgs universitet.

– Vi är 120 specialister på olika organismgrupper som redovisat kunskapsläget för de arter vi känner till idag. Vi har sedan gjort en kvalificerad uppskattning av hur många arter som tycks återstå att upptäckas inom varje grupp. En utgångspunkt för detta har varit hur många nya arter vi funnit när vi för första gången undersökt faunan eller floran i en särskild del av världshaven, säger Christer Erséus.

Minst en tredjedel av havsarterna är fortfarande okända för forskarna trots att fler arter än någonsin beskrivits det senaste decenniet.

Hittills har totalt 226 000 arter beskrivits, vilket betyder att de fått sina vetenskapliga namn, medan 65 000 fortfarande ligger i olika samlingar och väntar på att bli beskrivna.

En miljon arter i haven
Forskarna menar att det kan finnas uppemot en miljon marina arter totalt, eller möjligen något färre. Merparten är troligen mindre kräftdjur, blötdjur, maskar och svampdjur och man räknar med att kartlägga majoriteten av dessa under detta århundrade.

– Det finns grupper av organismer där vi vet att nära hundra procent är kända, till exempel sälar, och andra där vi fortfarande bara känner till några få procent av arterna. Det senare gäller min egen specialitet som är en grupp småmaskar.
Kartläggningen är viktig för det fortsatta arbetet med att ta reda på vilka arter som är utrotningshotade och vilka insatser som krävs för att bevara artrikedomen.

– Som väl alla vet är hoten idag mot havens många livsformer både stora och globala. WoRMS-databasen ger oss åtminstone en möjlighet att hålla en viss ordning på denna stora del av jordens totala artmångfald.

Komplicerat att kartlägga
Det här är första gången som forskare över hela världen samarbetat för att presentera en global katalog av de marina arterna. Arbetet har varit svårt eftersom bland annat en art kan ha flera synonymer. Var och en av valarterna har till exempel i genomsnitt 14 olika namn.

– Ja, speciellt den äldre zoologiska litteraturen ställer till det för oss, då många arter blivit beskrivna flera gånger, på ett ganska knapphändigt sätt och under olika namn, men det är ju bara ett namn som ska gälla och räknas.

Forskarna hoppas nu att WoRMS-databasen ska stimulera även andra biologer att samarbeta för att inventera alla arter som lever på jorden, även de som lever på land och i sötvatten.

INFORMATION OCH KONTAKT
Länk till artikeln.

Kontakt: professor Christer Erséus, Inst för biologi och miljövetenskaper, Göteborgs universitet tel. +46-31-786 3645, mob +46-703-576 713, christer.erseus@bioenv.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera