Artikel från Linnéuniversitetet
22 november 2012

Med den dieten når de långt!

Per-Eric Betzholtz, lektor i evolutionsbiologi vid Linnéuniversitetet, har tillsammans med kollegor vid Lunds universitet och Högskolan i Gävle upptäckt att valet av föda påverkar expansionsmönster bland olika fjärilsarter. Rönen publicerades i veckan i den ansedda tidskriften Proceedings of the Royal Society B.

Många dag- och nattaktiva fjärilar sprider sig snabbt norrut i Sverige. Men vissa arter sprider sig snabbare än andra. Ny forskning som analyserat de senaste 37 årens expansionsmönster i Sverige visar nu att födan kan vara av avgörande betydelse för hur snabbt arter sprider sig.

– Arter vars larver är specialiserade på kvävegynnade växter sprider sig norrut snabbare än andra, berättar Per-Eric. Vårt forskningsprojekt visar att fjärilarnas spridning norrut går att förutsäga baserat på deras egenskaper, till exempel beroende på vilken föda eller livsmiljö som de föredrar.

Kvävenedfall från atmosfären innebär en ständigt pågående gödsling och leder till att kvävegynnade växter ökar och detta visar sig nu vara en viktig orsak till fjärilsarters expansion norrut i Sverige.

– Ökningen av de kvävegynnade växterna kan även förväntas ha liknande effekter på en rad andra organismer, avslutar Per-Eric.

INFORMATION OCH KONTAKT
Artikeln som i veckan publiceras i tidskriften Proceedings of the Royal Society B finns att läsa i fulltext här.

Ytterligare upplysningar fås från:
Per-Eric Betzholtz, lektor vid Lnu
Telefon: 070-316 44 34
E-post: per-eric.betzholtz@lnu.se

Lars B Pettersson, docent vid Lu
Telefon: 070-611 63 45
E-post: lars.pettersson@biol.lu.se

Nils Ryrholm, professor vid Hig
Telefon: 070-546 06 66
E-post: nils.ryrholm@hig.se

Christina Dahlgren, pressansvarig Lnu
Telefon 070-572 26 56

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera