Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 november 2012

Inredning i tåg orsakar skador

Skador och dödsfall vid en tågkrasch kan motverkas genom en bättre inre miljö i vagnarna, skriver Rebecca Forsberg i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 30 november.

Antalet järnvägskatastrofer har ökat globalt sett, särskilt sedan 1970. Passagerartrafiken och hastigheterna ökar stadigt både globalt och i Sverige. Sverige har emellertid varit relativt förskonat från allvarliga tågkrascher senaste decennierna, men järnvägssystemet är slitet och överbelastat vilket försvårar möjligheterna till underhåll samtidigt som slitaget ökar. Detta kan vara en anledning till det ökande antalet rapporterade tillbud med tåg.

I avhandlingen diskuteras olika möjligheter att minska skadorna genom att förbättra den inre säkerheten på samma sätt som i bilar och flygkabiner. Utgångspunkter är de mest omfattande tågkrascherna från senare år, bland annat den i Nosaby, Kristianstad, 2004. Där blev passagerare i första vagnen, som välte, mest allvarligt skadade, vilket understryker vikten att räddningspersonalen ”läser kraschen” och prioriterar den vagn där de svårast skadade sannolikt finns. Det som vållade personskadorna var bord, stolar, innerväggar, bagage, passagerare samt pellets. Personer som reste framåtvända med ett bord framför sig drabbades av signifikant fler bukskador än de som inte satt vid bord. De som åkte bakåtvända hade en högre andel pisksnärtskador (whiplash).

Inredning, glas och bagage gjorde också stor skada vid tågkraschen i Kimstad 2010 där en passagerare omkom och 20 fördes till sjukhus. De allvarligaste skadorna orsakades av vagnsinredningen så som bord och stolar medan bagaget låg bakom mera måttliga och glasrutorna orsakade många, men lindriga skador. Enligt avhandlingen kan energiabsorberande inredning, luckor för bagaget samt anti- lacerativt glas minska antalet skador. Dessa faktorer försvårar också vid evakuering med anledning av de blockerar de smala gångarna.

Passagerare som överlevt tågkrascher berättar att de har kastats runt som i en torktumlare inne i vagnen tillsammans med annat löst föremål och under tumulten upplevdes ett starkt livs hot. Långtidskonsekvenserna var på många sätt olika och några har ej lyckats gå vidare medan andra har övervunnit de oförglömliga minnena. Viktigt för att bearbeta den traumatiska händelsen var enligt många att vara omgiven av närstående eller andra passagerare, att få medverka i utredningen och ta del av mediernas rapportering.

De fysiska och psykiska konsekvenserna för passagerare som erfarit en tågkrasch kan reduceras avsevärt om den inre miljön förbättras i dagens tågvagnar och om omhändertagandet av drabbade kunde tillmötesgå deras behov i större utsträckning.

INFORMATION OCH KONTAKT
Fredagen den 30 november försvarar Rebecca Forsberg, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Tågkrascher – Konsekvenser för passagerare (engelsk titel: Train Crashes – Concequences for Passengers)
Disputationen äger rum kl. 13.00 i sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS.
Fakultetsopponent är professor Inggard Lerheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim, Norge.

Rebecca Forsberg är leg. sjuksköterska och har en filosofie kandidatexamen i Freds- och Konfliktstudier samt är doktorand vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kunskapscentrum för katastrofmedicin, Umeå universitet, där hon kan nås på
Tel: 090-786 54 88
Mobil: 070-589 83 19
E-post: rebecca.forsberg@surgery.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera