Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 november 2012

Höga halter av PCB i Östersjöminkar

En ny studie vid SLU visar att vilda minkar med fördel kan användas för att övervaka miljöföroreningar såsom PCB, bromerade flamskyddsmedel och pesticider. Studien visar också att halterna av PCB i kustområdet kring Gävle och Söderhamn fortfarande är så höga att det finns risk för att djurlivet kan ta skada.

Studien har genomförts inom den fortlöpande miljöanalysen vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), och täcker in fyra områden i Sverige. De högsta halterna av alla ämnen som analyserades, inklusive PCB, fanns i minkar från Gävle och Söderhamn.

– Trots att PCB har varit bannlyst sedan 1970-talet finns det fortfarande kvar i naturen, säger veterinär Sara Persson, som är doktorand vid SLU.

– Vi har samlat in minkhannar från minkjägare i Märsta, Norrlands inland, kustområdet kring Gävle och Söderhamn och från Kosteröarna på västkusten. Sedan har vi undersökt hur faktorer som ålder, hull och insamlingssäsong påverkar halterna av miljögifter.

Resultaten kommer att kunna användas för att göra övervakningen av miljöföroreningar i mink mer kostnadseffektiv, men också för att hitta möjliga effekter av miljögifter. Man vet sedan tidigare att PCB kan störa fortplantningen hos mink och andra djur i experimentella studier. Hos en del av minkhannarna, särskilt de från Gävle och Söderhamn, var halterna av PCB jämförbara med de halter som man vet kan ge effekter.

– Vi ska nu gå vidare och titta på de minkar som har högst halter, och se om miljögifterna har haft effekter på fortplantningsorganen, avslutar Sara Persson.

INFORMATION OCH KONTAKT
Studien är ett samarbete mellan forskare vid SLU, Örebro universitet, Uppsala universitet och Naturhistoriska riksmuseet och finns publicerad i novembernumret av den ansedda tidskriften Chemosphere.
Veterinär Sara Persson, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för reproduktion, SLU, Uppsala
018-67 11 54, 070-851 95 27, Sara.Persson@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera