Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 november 2012

Ny bok om religion och konfliktlösning i inbördeskrig

Det finns ett utbrett antagande om att religiösa konflikter i grunden är olösliga. Men i sin nya bok visar Isak Svensson, forskare vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet, att konflikter kring religiösa frågor faktiskt går att lösa genom förhandlingar. I boken lyfts olika exempel på hur sådana lösningar sett ut.

Isak Svenssons bok Ending Holy Wars: Religion and Conflict Resolution in Civil Wars är den första bok som systematiskt försöker kartlägga de religiösa dimensionerna av interna väpnade konflikter och förklarar på vilket sätt religiösa dimensioner hindrar en fredlig lösning. Materialet i boken bygger på information från Uppsala Conflict Data Program (UCDP). Denna kvantitativa information har sedan kompletterats med flera mindre fallstudier, bland annat konflikterna på Sri Lanka och i Filippinerna och Indonesien.

I boken diskuterar Isak Svensson rad aktuella frågor, bland annat:
 
• Vad är förhållandet mellan religion och konflikt?
• Främjar religion fred eller krig?
• Varför religion hindrar konfliktlösning väpnade konflikter?
• Vilka konflikter runt om i världen kan ses som “religiösa”?
• Hur ska vi lösa konflikter med religiösa dimensioner?
• Kan kriget i Afghanistan avslutas genom fredsförhandlingar?
• Har “kriget mot terrorismen” sedan 9/11 ledde till mer eller mindre “religiösa konflikter?
 
Boken visar hur religiösa identiteter och oförenligheter påverkar sannolikheten av avtal och de mekanismer som partier och utomstående medlare har kunnat dra nytta av för att övervinna religiösa hinder för förhandlingslösningar. Bland annat beskriver Isak Svensson hur autonomilösningar har använts, det vill säga att religiös lagstiftning har anpassats till vissa delar av ett lands territorium men inte andra. Han visar också på exempel där religiösa partier blivit tillåtna, vilket lett till att väpnade grupper valt att ”strida” genom politiska medel istället för med vapen.

Resultaten i Ending Holy Wars banar väg för en diskussion om hur konfliktteori kan integrera religiösa dimensioner på ett bättre sätt samt hur politik kan utformas för att hantera religiösa dimensioner i väpnade konflikter. Boken kommer ut som en del i bokserien ‘New Approaches to Peace and Conflict’ som behandlar nya strategier för freds-och konfliktforskning.

KONTAKT
Isak Svensson, tel: 018-471 57 40, mobil: 0730-398277; e-post: Isak.Svensson@pcr.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera