Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 november 2012

5,9 miljoner till forskning om livsmedelshjälp vid hungerkatastrofer

“Det globala civilsamhällets moraliska ekonomi: Historien om den frivilliga livsmedelshjälpen” har beviljats 5,9 miljoner i projektbidrag av Vetenskapsrådet. Projektledare är Norbert Götz, professor vid Samtidshistoriska Institutet vid Södertörns högskola.

I projektet studeras utvecklingen av frivillig humanitär hjälpverksamhet från ‘den stora hungern’ under 1840-talet på Irland och svälten i Sovjetunionen efter första världskriget. Projektet fokuserar också hungersnöd i samband med andra världskriget i ett krigshärjat Europa. Slutligen undersöks 1980-talets katastrofala situation på Afrikas Horn.

Exempelvis undersöks hur relationen mellan frivilligsektorn, stater och imperier utvecklades, och hur samverkan mellan givar- och mottagarsidan såg ut samt organisationernas och volontärernas sociala bakgrund och ideella drivkrafter.

Projektet kommer att öka förståelsen av dagens globaliserade värld genom att undersöka hur hjälpverksamhet och nätverk skapades tvärs över gränser under tidigare skeden i historien, samt hur de som var engagerade i livsmedelshjälpen deltog i utformningen av ett delat världssamvete och ett globalt civilsamhälle.

KONTAKT
Norbert Götz
Tel: +46-8-608 4173
E-post: norbert.gotz@sh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera