Artikel från Linnéuniversitetet
19 november 2012

Ny avhandling om delaktighet i den svenska välfärdsstaten

Avhandlingen behandlar de möjligheter och begränsningar som de unga möter. I fokus står samspelet mellan strukturella sociala förhållanden relaterade till social exkludering och subjektiva erfarenheter i de ungas vardagsliv.

Syftet med Helene Jacobson Petterssons avhandling är att studera hur erfarenheter av socialt medborgarskap manifesteras i vardagslivet, och hur unga kvinnor och män med etnisk minoritetsbakgrund skapar möjligheter och bemästrar hinder för delaktighet i samhället. Hur blir erfarenheter i vardagen drivkrafter för att konstruera aktivt medborgarskap?

Datamaterialet i den empiriska studien inkluderar kvalitativa intervjuer med sjutton unga personer. Gruppen utgörs av elva kvinnor och sex män med skilda etniska och nationella bakgrunder, i åldersspannet 17-26 år. Forskning inom detta område fokuserar ofta på etniska minoritetsungdomar i storstadsområden och större städer medan individerna i denna studie bor i en medelstor svensk stad.

Resultaten visar att subjektiva erfarenheter av möjligheter och hinder för att nå jämlikhet, social inkludering och social delaktighet i vardagen träder fram som drivkrafter för de ungas motstånd mot etnisk diskriminering och krav på ett inkluderande socialt medborgarskap. Ett av de viktigare resultaten är att det sociala medborgarskapets innehåll och gränser ständigt definieras och omdefinieras av de unga kvinnorna och männen beroende på erfarenheter i det dagliga livet, genus och karaktären av deras sociala nätverk, men också beroende på hur länge de har bott i Sverige. Den övergripande slutsatsen är att de unga personerna inte är passiva offer för strukturell etnisk diskriminering utan är aktiva i processen att skapa sitt sociala medborgarskap.

KONTAKT OCH INFORMATION
Avhandlingen “Creating social citizenship: young people, ethnicity and participation in a Swedish local context”, försvaras vid en offentlig disputation, den 23 november 2012, kl 13.15. Plats: IKEA-salen, Hus N, Linnéuniversitetet, Växjö. Opponent är fil dr Camilla Nordberg, Helsingfors universitet.

För mer information kontakta:
Helene Jacobson Pettersson, helene.jacobson.pettersson@lnu.se eller telefon 070-2366781.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera