Artikel från Riksbankens Jubileumsfond

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 november 2012

Journalistik i snabb förändring i Kina

I ett nyligen avslutat projekt från Riksbankens Jubileumsfond visar forskarna Marina Svensson och Johan Lagerkvist hur undersökande journalistik mot alla odds växer fram i Kina.

Maktskiftet är avslutat i Kina och Xi Jinping har tagit över och det är få som tror på några stora förändringar även om det är svårt att uttala sig om framtiden. Många av de förändringar som har skett de senaste åren, har skett utan att man förutsett det. Det gäller inte minst journalistiken. På bara två år har mikrobloggar vuxit från noll till 200 miljoner användare. För landets grävande journalister innebär det en ny publik i samhälle där vanligen medierna granskas minutiöst.

Marina Svensson från Lunds universitets centrum för öst- och sydöstasienstudier, har tillsammans med Johan Lagerkvist, Utrikespolitiska institutet,  undersökt journalistiken i Kina. Hon menar att det går att säga mer saker i de kinesiska mikrobloggarna än vad som skulle accepteras i vanlig press.

Förändringarna beror på en kombination av politiska, ekonomiska och professionella faktorer, menar forskarna. I och med att de politiska ramarna är så strikta förändras klimatet för journalister mer drastiskt och snabbt i Kina. Dessutom kan Marina Svensson och Johan Lagerkvist visa att journalister som arbetar på olika nivå i Kina har helt skilda förhållanden och olika stort svängrum.

Den nya tekniken – mikrobloggandet – har också lett till en medborgarjournalistik i Kina som tidigare inte fanns. Särskilt efter 2007 är det tydligt, menar forskar i sin slutrapport. I mikrobloggarna har medborgare själva kunnat komma med kritiska inlägg som både utmanat systemet och blivit en viktig källa till information för traditionella journalister i Kina.

Och det är många som mikrobloggar i Kina. Sedan det blev möjligt att mikroblogga 2009, finns det (mätt i slutet av 2011) över 250 miljoner registrerade användare av tjänsten. Tack vare den information som sprids där har dessutom journalisternas status höjts.I en del fall har dessutom mikrobloggarna använts för att undkomma censuren. Eller till och med för att utmana den, som när de skrivit om hur vissa journalister trakasserats av lokala myndigheter.

KONTAKT
Marina Svensson, Lunds universitet, marina.svensson@ostas.lu.se
Johan Lagerkvist, UI, johan.lagerkvist@ui.se
Läs hela deras slutredovisning här.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera