Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 november 2012

Hemsöborna som Strindberg skrev den

Hemsöborna, den sista Strindbergtexten i Samlade Verk, har lämnat tryckpressarna och finns inom kort i bokhandeln. Därmed har det stora litteraturvetenskapliga utgivningsprojektet vid Stockholms universitet passerat en milstolpe – alla Strindbergs texter kan nu läsas så som han en gång skrev dem, före förläggarnas strykningar och ingrepp.

Texten i den nya utgåvan av Hemsöborna är redigerad av Camilla Kretz och kommenterad av Hans Söderström. Båda ingår i Stockholms universitets redaktion för nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk.

– Den första utgåvan av den uppskattade romanen Hemsöborna publicerades för jämnt 125 år sedan, i en version som förlaget hade censurerat och bearbetat språkligt, säger Per Stam, huvudredaktör för nationalupplagan. I Samlade Verk har texten upprättats efter originalmanuskriptet. Det är fantastiskt att vi innan minnesårets slut kan läsa alla Strindbergs verk i trogna versioner och att ett mycket omfattande utgivningsarbete närmar sig sin fullbordan.

Ny fas för Strindbergsprojektet
Med utgivningen av Hemsöborna går det så kallade Strindbergsprojektet in i en ny fas. Arbetet kan nu inriktas helt på de textkritiska kommentarerna, där den vetenskapliga apparat som ligger till grund för de utgivna texterna redovisas. 26 sådana har redan publicerats i Litteraturbanken. 45 stycken återstår att färdigställa. Det arbetet beräknas ta ytterligare tre och ett halvt år.

Fakta om August Strindbergs Samlade Verk
Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk ges ut av Stockholms universitet och Norstedts förlag och innehåller alla texter som Strindberg författat – skådespel, romaner, noveller, dikter, essäer, uppsatser och tidningsartiklar etc. Även en rad dokument av självbiografisk karaktär, som Ockulta Dagboken, ingår i upplagan (men inte Strindbergs brev som givits ut separat). Hur Strindbergs texter etablerats i Samlade Verk redovisas i textkritiska kommentarer som publiceras i elektronisk form. Med Hemsöborna är samtliga Strindbergs texter utgivna i 71 textvolymer. En registervolym utkommer 2013.

INFORMATION OCH KONTAKT
Hela Samlade Verk, både textvolymer och textkritiska kommentarer, publiceras i Litteraturbanken.

Se även: Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk

Samt: Strindbergsåret på Stockholms universitet

För ytterligare information kontakta:
Per Stam, huvudredaktör August Strindbergs Samlade Verk
08-16 32 60
per.stam@strind.su.se

Camilla Kretz, bitr. huvudredaktör August Strindbergs Samlade Verk
08-16 35 80
camilla.kretz@strind.su.se

Hans Söderström, bitr. huvudredaktör August Strindbergs Samlade Verk
08-16 28 50
hans.soderstrom@strind.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera