Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 november 2012

Nordiskt samarbete efter kraftig ökning av fästingburna infektioner

Över 40 000 personer i Öresund/Kattegatt/Skagerrak-regionen kan under förra året ha drabbats av infektioner efter att ha smittats av fästingar. Nu satsas 17 miljoner kronor i ett gemensamt nordiskt projekt som ska samordna insatserna mot de kraftigt ökande fästingburna sjukdomarna.

Projektet presenteras i Göteborg den 22 november.
Antalet personer som insjuknar i infektioner orsakade av fästingburna bakterier och virus har ökat markant Öresund/Kattegat/Skagerrak-regionen. Under 2011 insjuknade uppskattningsvis över 40 000 personer – men siffrorna svåra att jämföra mellan de olika länderna, och det finns ett stort mörkertal.

Men en sak vet forskarna säkert: antalet fästingar i regionen är rekordmånga, sannolikt som en effekt av klimatförändringen.

Med stöd av EU-programmet Interreg satsar därför norska Folkehelseinstituttet, Västra Götalandsregionen samt svenska, norska och danska storsjukus sammanlagt 17 miljoner kronor på projektet ScandTick, i första hand för att motverka de allvarligaste fästingburna sjukdomarna TBE och borrelia.

–Den ökade förekomsten av borrelia och TBE-smitta har medfört en försämrad folkhälsa inom regionen. Samtidigt gör en bristfällig diagnostik att många aldrig får vård eller vaccin. Det leder till stora kostnader för samhället i form av läkarbesök, vårdkostnader och bestående sjukdom, säger Tomas Bergström, forskare vid Sahlgrenska akademin och projektledare.

Den bristande samsynen illustreras av att det finns ett nytt, effektivt vaccin mot TBE, som ofta inte används eftersom strategier för hur vaccinet ska rekommenderas saknas eller är ofullständiga.

–Eftersom länderna i regionen delar den här problematiken kan vi genom en tätare samverkan ta fram gemensamma riktlinjer för rapportering, diagnostik, behandling och vaccination. Vi vill också förbättra det förebyggande arbetet i regionen, samt utveckla informationen till allmänhet och hälso- och vårdpersonal, säger Tomas Bergström.

Projektet ScandTick presenteras i Göteborg den 22 november. Förutom att summera årets fall av fästingburna infektioner i regionen uppmärksammas bland annat den nya fästingburna smittan Neoerlichios. Forskare ger dessutom bakgrunden till de fästingburna sjukdomarnas spridning i Norden, och redovisar nordisk statistik över smittofall.

Det finns också en nordisk expertpanel på plats som svarar på frågor.

Du är som journalist välkommen att närvara, ingen föranmälan krävs.

Tid: 22 november kl 14.00-16.30 (se separat program)
Plats: Sahlgrenska Akademin, Medicinaregatan 13, sal Ivan Östholm

FAKTA BORRELIA OCH TBE
Borrelia är en bakterieinfektion som först visar sig på huden, men som i svåra fall kan drabba nervsystemet. Vid tidig diagnos kan infektionen behandlas med antibiotika, men borrelia kan i många fall vara svåra att diagnostisera. TBE, som är en virusinfektion, är den allvarligaste fästingöverförda infektionen inom regionen och orsakar varje år många fall med kvarstående neurologiska skador samt enstaka dödsfall.

FAKTA OM SCANDTICK
Samarbetspartners i projektet är Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Sørlandet Sykehus Helseforetak (SSHF), Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Rigshospitalet-KBHVN och Folkehelseinstituttet. Projektets totala budget är 1 869 143 EUR, varav 515 350 EUR från EU.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera