Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 november 2012

Sluten budgivning leder till högre auktionspriser

Ny forskning visar att det är stor skillnad mellan auktioner med öppen respektive sluten budgivning. De slutna buden leder till väsentligt högre priser, kanske för höga i vissa typer av auktioner.– Detta blir extra viktigt att ta hänsyn till i större sammanhang som till exempel EU:s försäljning av utsläppsrätter, säger Joakim Ahlberg, forskare i nationalekonomi vid Örebro universitet.

Ny forskning visar att det är stor skillnad mellan auktioner med öppen respektive sluten budgivning. De slutna buden leder till väsentligt högre priser, kanske för höga i vissa typer av auktioner.

– Detta blir extra viktigt att ta hänsyn till i större sammanhang som till exempel EU:s försäljning av utsläppsrätter, säger Joakim Ahlberg, som skrivit en doktorsavhandling i nationalekonomi vid Örebro universitet.

Joakim Ahlberg har framför allt undersökt auktioner av utsläppsrättigheter. Detta är auktioner där mer än en enhet är till försäljning samtidigt och där det är vanligast att man använder sig av sluten budgivning.

– Valet mellan öppen eller sluten budgivning har visat sig vara viktigare än vilken auktionsform man använder sig av, i alla fall när värdet på de sålda enheterna är i stort sett lika för alla medverkande i auktionen, säger Joakim Ahlberg, som arbetar vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Slutar i förlust för vinnaren
Det två mest vanliga auktionsformerna är den uniforma och den diskriminerande auktionen. I den diskriminerande auktionen betalar vinnarna vad de bjudit, vilket betyder att det kan vara olika för olika vinnare. I den uniforma auktionen betalar alla vinnare samma pris.

– Oavsett vilken av dessa auktionsformer som använts är det en stor skillnad mellan den slutna och den öppna budgivningens resultat. När auktionen har slutna bud tenderar många att bjuda för högt vilket gör att auktionen slutar i förlust för vinnaren. Det vill säga de betalar mer för varan än vad den är värd.

– Om man överför detta på EU:s koldioxidutsläppsprogram, som kommer att omsätta 2 miljarder rättigheter under 2013 till ett ungefärligt värde av 200 miljarder kronor varav hälften kommer säljas genom auktion, så handlar det om stora summor utifrån vilken väg man väljer att gå.

KONTAKT
Joakim Ahlberg: E-post: joakim.ahlberg@vti.se, 08 555 77 023

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera