Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 november 2012

Full koll på cykeltrafiken

För att bättre kunna dimensionera och planera cykelvägar är det bra att kunna mäta cykeltrafiken. VTI:s nyutvecklade och skräddarsydda analysator, från början gjord för biltrafik, gör det möjligt att bland annat visa faktorerna bakom trängsel.

Håkan Wilhelmsson, forskningsingenjör på VTI, har arbetat med att anpassa VTI:s trafikanalysator TA89 till mätning av cykeltrafiken.

– TA89 används ju annars till mätning av vägtrafiken då den kan mäta dels antalet fordonspassager, dels ge uppgift om till exempel fordonstyp samt varje fordons sidoläge, spårvidd, hastighet, passagetidpunkt, körriktning och axelavstånd.

Ensamma om att mäta cykelns sidoläge
Anpassningen av TA89 har gjorts för att bättre utnyttja kapaciteten hos utrustningen och samtidigt bredda VTI:s kompetens inom området cykeltrafik och cykelvägar.

– Med tiden har vi sett tekniska möjligheter att skräddarsy utrustningen för cykelmätning. Det unika med just cykelmätningarna är att vi även kan mäta cykelns sidoläge, det är vi ensamma om, säger Håkan Wilhelmsson.

Förändringar i cyklisternas sidoläge kan ge viktig information om kapacitet och trängsel på en cykelväg vid vissa tidpunkter eller platser, vilket också är viktigt ur ett framkomlighetsperspektiv.

– Det kan även ge en indikation om konfliktsituationen mellan oskyddade trafikanter, säger Anna Niska, forskare på VTI.
Kan ge information om hur restiden påverkas av vädret

Mätutrustningen kan, förutom att räkna antalet cykelpassager och ange cykelns placering på cykelbanan, koppla samman den informationen med den om lufttemperatur, luftfuktighet, vägtemperatur, nederbörd, vindhastighet och vindriktning.

– Vi vet idag alldeles för lite om vad som påverkar cyklisternas framkomlighet och i vilken utsträckning – exempelvis hur påverkas restiden för cyklister av olika väder och väglag? Den här utrustningen kan hjälpa oss i den forskningen, säger Anna Niska.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera