Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 november 2012

Socialstyrelsen ger stöd till forskning om barn som bevittnat våld

Socialstyrelsen har beviljat forskare vid Örebro, Karlstads och Göteborgs universitet 8 miljoner kronor för att utvärdera olika former av stöd för barn som sett sin mamma utsättas för våld. Målet är att det ska leda till bättre insatser, som är anpassade till det enskilda barnet.

Den tvärvetenskapliga forskargruppen från de tre universiteten har tillsammans med Uppsala universitet tidigare visat att barn som bevittnat våld mot sin mamma i högre grad än barn i allmänhet riskerar att drabbas av psykisk ohälsa och att det behövs en kedja av insatser för att de ska kunna bearbeta sina upplevelser.

I Sverige finns ännu inga utvecklade och vetenskapligt beprövade metoder för att behandla trauman av den här karaktären. Barn, som upplevt våld i hemmet, erbjuds i dag olika former av stödjande insatser, utan att man först ställer en diagnos. För en del av barnen räcker de stödjande insatserna, medan andra har svåra barnpsykiatriska problem och behöver psykiatrisk behandling.

– Vi ska undersöka om fyra olika vetenskapligt beprövade metoder som används i USA skulle kunna anpassas och fungera i det svenska samhället. Vi behöver utveckla verktyg för att se vilka barn som behöver hjälp med vad och ta fram en insatstrappa i flera steg för att kunna erbjuda dem rätt behandling, säger Åsa Källström Cater, forskare i socialt arbete vid Örebro universitet.

Det är ett två-årigt projekt och förutom Åsa Källström Cater deltar Kjerstin Almqvist från Karlstads universitet, Anders Broberg, Karin Grip och Ulf Axberg från Göteborgs universitet, samt olika verksamheter som arbetar med våldsutsatta barn runtom i landet.

KONTAKT
Åsa Källström Cater: 0768-591795

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera