Tema

1,8 miljoner till forskning om Aristoteles orsakslära

”Aristoteles teori om kausalitet” har beviljats 1,8 miljoner kronor i projektbidrag från Vetenskapsrådet. Projektledare är Charlotta Weigelt, doktor i filosofi vid Södertörns högskola.

Hos Aristoteles formuleras för första gången idén att naturvetenskapens uppgift väsentligen är att utforska de olika orsakssamband som råder i naturen. Projektet undersöker en rad frågor, kunskapsteoretiska såväl som metafysiska, som Aristoteles orsakslära väcker.
Vad för slags objekt är orsaker: är de föremål eller händelser? Finns orsaker överhuvudtaget ”därute” i världen, oberoende av oss, eller ska de i första hand betraktas som komponenter i våra förklaringar av naturen?

Genom att se på hur dessa och relaterade frågor hanteras av Aristoteles syftar projektet till att ge en ökad förståelse av vad det innebär att förklara naturen i kausala termer, och vad för slags kunskap sådana förklaringar kan tänkas ge oss.

INFORMATION OCH KONTAKT
Vänligen kontakta Charlotta Weigelt på telefon 08-608 49 85, eller på mobiltelefon 073-564 98 80.

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.

1,8 miljoner till forskning om Aristoteles orsakslära

 lästid ~ 1 min