Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 november 2012

Ny teknik ger bättre vägunderhåll

Vägunderhåll i Uganda innebär ständiga utmaningar. Vägnätet har utvecklats på ett kaotiskt sätt, med dålig vägbeläggning, gropar, undermålig vägdesign och och otillräcklig dränering.

Vägnät identifierade som nyckeln till utveckling av ett land. Den nationella utvecklingen i Uganda har fokuserat på utvecklingsplanen NDP och FN:s millennieutvecklingsmål MDG. Båda dokumenten förespråkar användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för hållbar utveckling samt för att minska fattigdomen.

Onsdagen den 7 november försvarar Lydia Ndandiko, BTH, sin avhandling i ämnet teknovetenskapliga studier. Hon disputerar på avhandlingen ”Geographical Information Technologies – Decision support for Road Maintenance in Uganda”. Denna forskning visar potentialer och möjligheter med geografiska informationssystemsteknik (GIT) som specialiserat IT-verktyg för hantering av geografiska data. Studien inkluderar användning av verktyg som GPS, GIS och fjärranalys. Användningen av dessa är dynamisk och innebär väsentligt ökad kapacitet för insamling, hantering, analys och presentation av data i syfte att utgöra avancerade beslutsstöd. Vägunderhåll, som applikationsområde för denna forskning, kan dra stor nytta av avancerad användning av GIT.

Specifikt har forskningen påvisat de luckor och begränsningar som möter GIT-initiativ i underhåll av väginfrastruktur i Uganda. Forskningen har utvecklat en metod för att förbättra dessa tekniker och föreslagit en datamodell för beslutsstöd vad gäller vägunderhåll. Eftersom användningen av GIT är generisk, kan resultat och rekommendationer från denna studie användas inom alla organisationer, som använder geografiska data i Uganda och annorstädes.

KONTAKT OCH INFORMATION
Disputationen äger rum på Makerere University i Uganda.
Handledare är professor Gerhard Bax, BTH.

För mer information:
Lena Trojer
Tel: 0454-38 59 26
E-post: lena.trojer@bth.se  
Lydia Ndandiko (engelsktalande)
E-post: lndandiko@gmail.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera