Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Över 30 miljoner kronor. Det är Högskolan i Borås del av Vetenskapsrådets anslag till forskning 2012. Bland projekten som beviljats pengar syns forskning om förskollärarens förändrade uppdrag, e-bokens framväxt och membranbioreaktorer för effektivare bioprocesser.

Det som beviljats finansiering är bland annat forskningsprojekt drivna av Anita Eriksson, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, Anna Lundh, universitetsadjunkt vid Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap, Mohamad Taherzadeh, professor vid Institutionen Ingenjörshögskolan, och Nicklas Salomonson, universitetslektor vid Institutionen Handels- och IT-högskolan.

– Tilldelningen från Vetenskapsrådet till Högskolan i Borås är mycket god och mycket glädjande. Den stärker oss i vår fortsatta utveckling, är bevis på vår höga kvalitet och ligger till grund för ytterligare framgångar i utbildning och forskning, säger rektor Björn Brorström.
Forskning om e-bokens framväxt

Förutom de fyra egna forskningsprojekten beviljas högskolan pengar för gemensamma projekt tillsammans med andra lärosäten. Ett av dem handlar om e-böcker och drivs tillsammans med Göteborgs universitet (GU). Det är forskarna Elena Maceviciute och Tom Wilson från Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan som tillsammans med Lars Höglund vid GU (tidigare verksam vid Högskolan i Borås) fått 12 miljoner kronor till projektet ”E-bokens framväxt i ett litet språkområde: media, teknologi och effekter i det digitala samhället”. Största delen av pengarna går till Högskolan i Borås.

Projekt och beviljade medel
– Anita Eriksson, ”Att tolka, konkretisera och leda – en studie av förskollärarens förändrade uppdrag”, beviljades 4,5 miljoner under 2013-2015.
– Anna Lundh, ”Läsning, tradition och förhandling (LÄST): Läsaktiviteter i svenska klassrum 1967-1969”, beviljades 4,5 miljoner under 2013-2015.
– Nicklas Salomonson, “Kundideal och organisatoriska realiteter – Servicemöten, konflikter och diskursiva kunder” beviljades 2,7 miljoner och projektet löper mellan 2013-2015.
– Mohammad Taherzadeh, ”Membranbioreaktor med kompakt-celler för effektivare bioprocesser”, beviljades 3,2 miljoner under 2013-2016.
– Elena Maceviciute och Tom Wilson, ”E-bokens framväxt i ett litet språkområde: media, teknologi och effekter i det digitala samhället” (tillsammans med Göteborgs universitet) beviljades 12 miljoner under åren 2013-2016. 
– Anders Frenander, “1900-talets Sverigebild: Mega evenemang och kulturpolitik som uppvisning” beviljades 2,3 miljoner under åren 2013-2015.
– Clemens Thornquist, ”Kropp och rum: en undersökning av relationen mellan kropp och rum genom experimentella och performativa studier av kläder”, beviljades 3,2 miljoner under åren 2013-2015.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera