Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 november 2012

Angripna grannplantor ger skydd mot bomullsfly

För första gången har det visats att kemiska försvarsreaktioner hos en angripen växt kan påverka fortplantningsbeteenden hos andra skadeinsekter, på ett sätt som gynnar oskadade växter i närheten. Resultaten, som rör det egyptiska bomullsflyet, presenteras i en avhandling av Zakir Ali från SLU.

Dofter har en avgörande roll när växtätande insekter söker föda, partner eller platser att lägga ägg på. Växterna kan i sin tur försvara sig mot angrepp genom att producera flyktiga ämnen som är avskräckande för skadeinsekter eller lockande för dessas naturliga fiender.

Zakir Ali har i sitt doktorsarbete visat att fortplantningsbeteenden hos både honor och hannar av det egyptiska bomullsflyet* påverkas av dofter från angripna bomullsplantor, och att dessa beteendeförändringar minskar risken för angrepp på oskadade bomullsplantor i närheten.

Doften av angripna bomullsplantor gjorde hannarna mindre attraherade av de sexualferomoner som oparade honor utsöndrar för att locka till sig hannar. Dessutom gjorde doften att oparade honor ägnade mindre tid åt sådana “lockbeteenden”.

Honor som parat sig reagerade genom att lägga färre ägg då det fanns angripna plantor i närheten. För honorna tycks reaktionerna alltså vara ett sätt att undvika plantor av lägre kvalitet, och att minska risken för konkurrens och predation.

Under avhandlingsarbetet har Zakir Ali och hans kollegor också visat att receptorer på parade honors antenner reagerade på 18 olika ämnen i den doftblandning som omgav skadade bomullsplantor. Beteendestudier visade sedan att det räckte med en blandning av 7 av dessa för att förhindra äggläggning.

Kunskaper om dofters betydelse i samspelet mellan växter, skadeinsekter och naturliga fiender (rovinsekter) är en viktig komponent i utvecklingen av mer uthålliga bekämpningsstrategier för det praktiska jordbruket.

* Det egyptiska bomullsflyet, Spodoptera littoralis, är en viktig skadegörare på bomull och flera andra grödor i bland annat Medelhavsområdet och Mellanöstern.

KONTAKT OCH INFORMATION
Zakir Ali, Växtskyddsbiologi, försvarade sin avhandling Influence of herbivore-induced changes in host plants on reproductive behaviours in Spodoptera littoralis den 2 november 2012 vid SLU i Alnarp. Opponent var professor Nicole van Dam, Radboud University Nijmegen, Nederländerna.

Länk till avhandlingen (pdf)

Kontakt:
Zakir Ali, 040-41 53 23, ali.zakir@slu.se
För frågor på svenska, kontakta Peter Anderson, 040-41 52 99, Peter.Anderson@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera