Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 november 2012

Utvecklar nya kolonnmaterial

Kemisten Nhat Thi Hong Bui har tagit fram nya fasta material att använda i kolonner i en speciell variant av kolonnkromatografi, HILIC.

Hösten 2008 upptäcktes det att vissa kinesiska producenter tillsatte melamin i mjölk för att lura analysmetoder avsedda att mäta proteinhalt. Tusentals små barn förgiftades och minst tre dog. Händelsen fick hela världen att reagera över frågan om säkerhet kring livsmedel och skandalen ledde till en efterfrågan på nya bättre analytiska metoder för att upptäcka farliga föroreningar i mat, särskilt i mjölkprodukter för barn.

Det amerikanska läkemedelsverket, FDA, rekommenderade då att analyserna utförs med hjälp av ZIC-HILIC, en separationsmetod som utvecklats av Umeåföretaget Merck Sequant.

HILIC är en variant av kolonnkromatografi som används för att separera mycket polära (vattenlösliga) föreningar som exempelvis just melamin. Det är material för utveckling av nya metoder i HILIC som Nhat Thi Hong Bui beskriver i sitt doktorandarbete.

– Jag har framställt flera nya fasta material som kan packas som stationär fas i kolonnerna. Detta utökar möjligheterna att separera olika polära föreningar från läkemedel eller naturliga källor, säger Nhat Thi Hong Bui.

HILIC är ett fält inom kolonnkromatografi som har vuxit mycket de senaste 20 åren eftersom tekniken separerar polära föreningar bättre än många andra metoder.

Kromatografi är en kemisk analysmetod som används för att skilja olika molekyler i en blandning från varandra. Kolonnkromatografi består av en mobil fas (vätska) och en stationär fas (bestående av ett fast material). Den mobila fasen låter man rinna genom den stationära fasen, som befinner sig i ett rör, en kolonn. Då kommer den mobila fasen dra med sig de molekyler som ska separeras olika mycket, med följden att de anländer separerade i rörets utlopp vid olika tidpunkter.

KONTAKT OCH INFORMATION
Fredagen den 9 november 2012 försvarar Nhat Thi Hong Bui, kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Polyhydroxyl and Polyphosphorylcholine Functionalized Silica for Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography – Synthesis, Characterization and Application. Svensk titel: Polyhydroxyl och Polyphosphorylcholine funktionaliserad kiseldioxid för Hydrofil Interaction vätskekromatografi – Syntes, karakterisering och tillämpning.

Disputationen äger rum kl 10.00 i Sal KB3A9, KBC huset.

Fakultetsopponent är professor Michael Lämmerhofer, Institut für Pharmaceutical Sciences, Universität Tübingen, Tyskland.

Läs hela eller delar av avhandlingen här

För mer information, kontakta gärna:
Nhat Thi Hong Bui (in English)
E-post: nthbui@gmail.com
Mobil: +31 616 380 135 (Nederländerna) eller +46 736 953 682 (Sverige)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera