Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 november 2012

Unik bredd i nytt biogascentrum

Biogasnäringen får extra muskler genom Biogas Research Center, som bildats vid Linköpings universitet. Genom en unik bredd och ett nära samarbete mellan företag, organisationer och akademi tas helhetsgrepp på biogasutvecklingen.

Startskottet har nu gått för Biogas Research Center, ett nytt kompetenscentrum kring biogas vid Linköpings universitet. Energimyndigheten står för en tredjedel av finansieringen, resterande pengar kommer från akademin, företag och organisationer. Budgeten för de första två åren ligger på 23 miljoner kronor och förhoppningen är att satsningen sedan ska växlas upp till 21 miljoner kronor per år i ytterligare åtta år.

Deltar gör, förutom forskare från sex avdelningar på Linköpings universitet, Tekniska verken, Svensk Biogas, Biototal och Swedish Biogas International, i Linköping, samt NSR AB, vattenkemiföretaget Kemira OY och Stockholmsbaserade Scandinavian Biogas Fuels. Satsningen backas även upp av Lantmännen, LRF och Linköpings kommun.

– Trots att samhällsnyttan för biogaslösningar är mycket stor är lönsamheten för de enskilda aktörerna begränsad. Ett brett samarbete är därför nödvändigt för en stark utveckling av biogasnäringen, säger Per Mårtensson, föreståndare för Biogas Research Center.
Inom centrumet ska forskare i samarbete med företagen identifiera flaskhalsarna och hitta vägar framåt för att stärka biogasnäringen.

– Det bedrivs mycket forskning inom biogasområdet både i Sverige och i världen, men bredden inom BRC är unik. Vi tar ett helhetsgrepp på mikroorganismer, teknik, ekonomi, miljö och samhällsaspekter och tittar även på hur biogasen passar in i energisystemet, säger Per Mårtensson.

Åtta projekt har identifierats inför de första två åren och i varje projekt kommer flera forskargrupper att samarbeta med två eller flera företag.

Fem av projekten är undersökande, som att utvärdera tekniker för biogasutvinning, att finna nya lämpliga substrat eller undersöka hur kommuner kan samverka för att bygga hållbara energisystem. De övriga tre handlar om teknik- och processutveckling, som hur man kan öka utbytet av gas i det substrat man redan har eller hur man bäst utnyttjar biogödseln som är en biprodukt av rötningen.

Vid Linköpings universitet är det sex avdelningar från tre institutioner som ingår i centrumet: Biologi och Molekylär bioteknik från Institutionen för fysik, kemi och biologi, Energisystem och Industriell miljöteknik från Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling samt Tema Teknik och social förändring och Tema vatten i natur och samhälle från Temainstitutionen.
Förhoppningarna är stora att Biogas Research Center ska ge resultat:

”Samarbetet bidrar till att vi får ett bättre och effektivare utnyttjande av avfall till fordonsbränsle och ett effektivare kretslopp av näringsämnen med hjälp av biogödsel. Att samarbeta i en nationell satsning på forskning och utveckling kommer att leda till regional utveckling.”
Gunilla Nilsson, NSR Produktion AB

”Vi har stora intressen i flera av projekten och stödjer helhjärtat de visioner och mål som finns för Biogas Research Center. Vi bidrar med vår kompetens och ser fram emot att få ut både kunskap och erfarenheter.”
Britt Nilsson, Kemira Kemi AB

”Vi ser en stor nytta genom all den samlade kraft och expertis som Biogascentrum innebär. Och inte minst genom alla de idéer, synergier och nya affärsmöjligheter vi kan utveckla tillsammans!”
Tomas Kjellquist, marknad & utveckling, Biototal

”Att ta tillvara energi som annars bidrar till klimateffekter, att hitta bättre vägar att använda biogödseln och att utveckla såväl teknik som ekonomi kring stora och små biogasanläggningar är viktiga frågor för oss. Här tror vi att biogascentrum i Linköping kan bidra!”,
Anna Tiberg, energiföretagande och miljöenheten, LRF

”Vi kommer aktivt att arbeta för ett Biogascentrum som kan bidra till att skapa effektivare biogasprocesser där substrat och teknik utnyttjas på bästa sätt.”
Matti Vikkula, vd Scandinavian Biogas Fuels AB

”Vi ser fram emot att kunna ta ett gemensamt grepp om biogasen i ett nationellt centrum. Genom ett aktivt deltagande vill vi bidra till ett antal förbättringar inom vår bransch.”
Peter Undén, vd Swedish Biogas International AB

”Med ett nationellt kompetenscentrum kan vi samla och ta tillvara all kunskap som finns hos de deltagande aktörerna. Det ger mycket bra förutsättningar för att utveckla biogasen och möta framtidens utmaningar.”
Klas Gustafsson, vice vd, Tekniska verken

”Det ska bli både spännande och utvecklande för kommunen att samverka i en så bred gruppering av forskare och näringslivsaktörer. Inte minst kommer ett biogascentrum att ytterligare förstärka Linköpings biogasprofil.”
Muharrem Demirok, miljökommunalråd (C), Linköpings kommun

INFORMATION OCH KONTAKT
Per Mårtensson, föreståndare Biogas Research Center
per.martensson@liu.se 013 -28 69 85

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera