Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 oktober 2012

Lärare friskare om de har bra chefer och mycket inflytande

Är du lärare på en skola där du har stort inflytande? Är dina chefer pålitliga och bra på att lyssna och förstå? Då har du sannolikt bättre hälsa än kollegor på andra skolor. En ny forskningsstudie visar på tydliga samband.

Studien har utförts av makarna Yvonne och Stefan Lagrosen på Högskolan Väst i Trollhättan. Yvonne Lagrosen är docent i kvalitetsutveckling och Stefan Lagrosen är professor i företagsekonomi. Deras forskning har under många år handlat om kvalitetsutveckling, bland annat i skolan. De har funnit att engagerat ledarskap och delaktighet för de anställda är grundläggande för att man ska lyckas med kvalitetsarbete. En annan grundläggande princip är att man måste analysera vem verksamheten är till för och ta reda på vad målgruppen behöver och vill ha. I skolan är målgruppen naturligtvis framför allt elever och föräldrar. För att uppnå kvalitet måste man också ställa sig frågorna hur gör vi och hur kan vi förbättra arbetsprocesserna. Man behöver ha en strävan efter ständiga förbättringar och underbygga sina beslut med fakta.

– Många har en ytlig syn på kvalitetsarbete, men det handlar om värderingar och många av de fenomen och värderingar som finns i kvalitetsarbete påminner om det som man pratar om inom hälsopromotion, säger Stefan Lagrosen.

Yvonne och Stefan Lagrosen har tidigare funnit samband mellan hälsa och principerna för kvalitetsutveckling hos anställda i industriföretag. Speciellt betydelsefullt för hälsan var engagerat ledarskap och de anställdas delaktighet.

I den nya studien har forskarna undersökt om samma mönster finns bland lärare. De kontaktade ett slumpmässigt urval av alla grundskolor i Västra Götalandsregionen. 229 lärare besvarade forskarnas enkät. Frågorna gällde hur pass tydliga, pålitliga, stödjande, rättvisa och stimulerande deras chefer är. De fick också svara på om de har inflytande, får kompetensutveckling, har kontroll över sin arbetssituation, kan säga sin åsikt med mera. Dessutom fick de frågor om hur de uppfattar sin hälsa. Resultaten visar att det fanns ett starkt samband mellan lärarnas hälsa och deras delaktighet respektive ledarskapet.

Men hur gör man för att förändra organisationskulturen?
– Man ska försöka ta till sig värderingarna. Alla kan göra det oavsett på vilken nivå man befinner sig, men en enskild lärare har begränsad möjlighet att göra något. Det handlar framför allt om skolledningen. Man måste ha ett djupgående lärande som inte bara förändrar ytliga arbetssätt, utan som faktiskt förändrar hur man tänker, säger Stefan Lagrosen.

Referens: Yvonne Lagrosen, Stefan Lagrosen, (2012) “Organisational learning for school quality and health”, International Journal of Educational Management, Vol. 26 Iss: 7, pp.664 – 677

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera