Artikel från Riksbankens Jubileumsfond

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 oktober 2012

Journalisterna har blivit mer professionella

Kommersialisering, marknadsanpassning och tabloidisering är några av de ord som används för att beskriva utvecklingen inom den svenska dagspressen. Nu visar forskning att kommersialisering av dagspressens journalistik under de senaste femtio åren är en myt.

Bakom forskningen står Ingela Wadbring, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet, som har undersökt innehållet i svensk dagspress 1960-2010. Projektet “Journalistikens kommersialisering – mera myt än sanning?” har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond.

Hon ser hur journalistiken har professionaliserats mellan 1960 och 1980 samtidigt som det har varit en förhållandevis liten förändring av journalistiken i kommersiell riktning sedan dess.

– Sedan 1980 finns det nästan ingen tydlig förändring av journalistiken. Man kan se en ökad mängd bilder, men det beror troligtvis mer på förändrad tryckteknik än ökad kommersialisering, säger Ingela Wadbring.

Hon har dock kunnat notera vissa andra förändringar. Dagstidningarnas nyhetsbevakning har blivit mer lokal och tidningarna har även minskat utrymmet för mjuka nyheter från den privata sfären. Men trots att det lokala materialet dominerar nyhetsrapporteringen, är de allra flesta artiklar väldigt neutrala i tonen och det finns inga tecken på ökad grad av privatisering.

Ingela Wadbring menar att begreppet kommersialisering och alla dess närliggande begrepp är problematiska, att de inte täcker in alla aspekter.

– Men ytterst få av dessa kriterier och den kritik som riktats mot journalistiken från såväl forskning som bransch kan beläggas. Den omtalade kommersialisering av dagspressens journalistik framstår mer som myt än sanning, avslutar Ingela Wadbring.

KONTAKT
Ingela Wadbring kan kontaktas på ingela.wadbring@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera