Tema

Unikt nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik

Nu står det klart att VTI tillsammans med Lunds universitet och Malmö högskola kommer att leda ett nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik. Tanken är att arbetet inom centrumet startar vid årsskiftet.

– Det känns mycket positivt att VTI ingår i den här nya nationella satsningen. VTI har en lång tradition av forskning kring kollektivtrafik inom en rad olika forskningsområden och jag ser det här som ett kvitto på vårt framgångsrika arbete, säger Jonas Bjelfvenstam generaldirektör på VTI.
Centrumet finansieras av Vinnova tillsammans med Formas och Trafikverket. Utöver dessa tillkommer även finansiering från kollektivtrafiken, universiteten och VTI.

Kollektivtrafikbranschen har enats om ett fördubblingsmål som innebär att antalet resor med kollektivtrafik ska fördubblas och på sikt ska man också påtagligt öka marknadsandelen jämfört med andra transportslag. Etableringen av ett nationellt centrum är tänkt att få en central roll i arbetet med att förbättra kollektivtrafiken och centrumet innebär att branschen blir ytterligare delaktiga inom kollektivtrafikforskningen. Verksamheten kommer att baseras på forskning och innovation och ska bidra till och ge drivkraft åt samverkan mellan olika aktörer inom kollektivtrafikområdet.

– Jag är övertygad om att centrumet kommer att spela en viktig roll i utvecklingen av hållbara urbana transportsystem, en investering som med säkerhet kommer att betala tillbaka sig flera gånger om. Vår uppgift blir att bedriva tvärvetenskaplig forskning i världsklass genom samproduktion och kunskapsuppbyggande för attraktiv kollektivtrafik, säger Karolina Isaksson, forskare på VTI.

Det nationella kunskapscentrumet kommer geografiskt att placeras i Lund, i direkt närhet till en dynamisk forskningsmiljö. Det betyder också att det blir en del av en stadsutveckling som inkluderar nya intressanta kollektivtrafiklösningar. Fullt utbyggt kommer centrumet att ha ett 30-tal forskare och branschforskare/industridoktorander.

– Vår vision är att Sverige blir ett internationellt föredöme när det gäller kollektivtrafik som medel för utveckling av hållbara och attraktiva storstadsområden, säger Karolina Isaksson, VTI.

KONTAKT
Karolina Isaksson, forskare, VTI

Unikt nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik

 lästid ~ 1 min