Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 oktober 2012

Trender och konflikter i svenska fjällen undersöks

Forskarna Peter Fredman och Sandra Wall-Reinius har tillsammans med kollegorna på turismforskningsinstitutet Etour vid Mittuniversitetet tilldelats 8,2 miljoner kronor av Naturvårdsverket. Detta för att analysera trender och konflikter i den svenska fjällvärlden.

Bakgrunden till forskningen är den förändring i rekreationslandskapet som blivit alltmer påtaglig på senare år. Förändringar som sannolikt kommer att påverka ett hållbart bruk av fjällvärlden.

– Att friluftslivet förändras med tiden ställer höga krav på myndigheter, organisationer och företag som är aktiva i fjällvärlden. Därför är det viktigt att skaffa bättre kunskap om de nya aktiviteter som på senare tid blivit mer och mer populära i fjällvärlden. Det känns mycket bra att vara en del i detta projekt, säger Peter Fredman.

Det huvudsakliga syftet är att analysera rekreationstrender i den svenska fjällvärlden samt konflikter mellan olika intressenter och aktörer inom fjällvärlden.  Forskningsresultaten ska leda till en bättre förståelse för det nya friluftslivet och dess konsekvenser, samt bidra till den sociala och ekonomiska utvecklingen i fjällregionen. Ett annat delmål är att finna effektivare metoder för studier av besökare som underlag för skötsel och förvaltning.

– Konflikter mellan olika aktörer har en negativ påverkan på utveckling och förvaltning, vilket går emot de uttalade syftena med det nationella miljömålet Storslagna fjäll om att värna sociala och ekologiska värden, säger Sandra Wall Reinius.

Utifrån det geografiska området Jämtland-Härjedalen, ska bland annat tre studier undersöka konflikter som gäller:
– naturskyddade områden,
– uppfattningar och förvaltning av buller och ljudlandskap samt
– påverkan av vindkraftsutveckling. 

Forskningsprojekten påbörjas under 2013 och avslutas 2015.

KONTAKT
Peter Fredman, professor, 070-667 08 06, e-post: peter.fredman@miun.se
Sandra Wall-Reinius, fil.dr. e-post: sandra.wall-reinius@miun.se
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera