Artikel från Riksbankens Jubileumsfond

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 oktober 2012

Riksbankens Jubileumsfond satsar 332 miljoner kronor på forskning

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beviljar drygt 332 miljoner kronor till ny forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Samtliga projekt presenteras på RJ:s webbplats. Genom att ge ökade bidrag till nödvändiga kringkostnader hoppas RJ öka forskarnas handlingsfrihet.

Riksbankens Jubileumsfond beviljar drygt 332 miljoner kronor till ny forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Samtliga projekt presenteras på RJ:s webbplats. Genom att ge ökade bidrag till nödvändiga kringkostnader hoppas RJ öka forskarnas handlingsfrihet.

Tre större så kallade program får stöd. Catrin Norrby vid Stockholms universitet får 33,5 miljoner kronor för sin forskning om ”Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska”.

Peter Hedström vid Institutet för Framtidsstudier får 35 miljoner kronor för ”Segregation: Mikromekanismer och makrodynamik” och drygt 32 miljoner kronor anslås till Christina Thomsen Thörnqvist vid Göteborgs universitet för ”Representation och verklighet. Historiska och nutida perspektiv på den aristoteliska traditionen”.

– I programmen ges forskarna möjlighet att under lång tid och med stor frihet ägna sig åt forskningsfrågorna. Det är viktiga frågor som tas upp, forskning som på lång sikt kan bidra till samhällsutvecklingen, säger RJ:s vd, Göran Blomqvist. 

– Styrelsen tog dessutom beslut om att finansiera 41 mindre projekt. Årets projekt sträcker sig över ett brett ämnesfält: välfärdsbegreppens historia, hur litterärt värde skapas och tecknade serier i andra världskrigets Sverige. De tar sig även an frågor såsom värdemönster bland kommunala tjänstemän, hur kultur, etnicitet, kön och ålder förhandlas under rättegångar, hur en publik värderas och skapas, FN:s strategier i fredsbevarande operationer, utvärdering av miljöekonomiska styrmedel samt suveränitet och sjöröveri.

Dessutom ges fortsatt anslag till fortsatt utgivningen av Tage Erlanders dagböcker, en satsning som RJ har finansierat sedan 2002 och hittills har resulterat i 13 band.

– RJ arbetar för att öka forskarnas handlingsfrihet och befria dem från arbetet med att söka tilläggsanslag. Därför ökar vi årets bidrag till drift och publicering med open access med 20 procent – kostnader som är nödvändiga för forskningen, säger Göran Blomqvist.

För att underlätta framtida forskning finansierar RJ ett antal infrastrukturella projekt. I år godkändes 12 ansökningar. Bland dessa kan nämnas vidareutveckling av filmarkivet.se, tillgängliggörande av EWK-museets (Ewert Karlsson) bildsamling av politiska satirteckningar samt utgivningen av fullständiga textversioner av Linnés brev, The Linnaean Correspondence.

– RJ är en av de viktigaste finansiärerna för svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. I den nya forskningspropositionen ser vi att regeringen inser vikten av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, men de nödvändiga resurserna för att utveckla potentialen uteblir. Den forskning som RJ finansierar tillför kunskap som stödjer samhällsutvecklingen både på kort och på lång sikt, avslutar Göran Blomqvist.

Dessutom beviljade styrelsen ytterligare 20 miljoner kronor till satsningen på spetsforskningsprogrammet Pro Futura, samt 40 miljoner kronor till 8 projekt i den särskilda satsningen på forskning om förmodernitet. 
 
INFORMATION & KONTAKT
För mer information, kontakta vd Göran Blomqvist, mobil 070-35 27 130.
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera