Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 oktober 2012

Myt att dagens snusare har mindre karies

Det är en myt att dagens snusare har mindre karies. Däremot innehåller vissa typer av nikotinfritt snus både kolhydrater och stärkelse som ökar risken för hål i tänderna. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

En ofta spridd uppfattning är att de som använder nikotinhaltigt snus har färre hål i tänderna. Men den uppfattningen är en myt. Det visar Lena Hellqvist, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och verksam vid Karlstad universitet, som i sin avhandling studerat tandhälsan hos snusare.

– Vanligt svensk nikotinhaltigt snus är basiskt och höjer därför pH-värdet i munnen, vilket skulle kunna ha en gynnsam effekt mot syraattacker. Men våra kliniska undersökningar visar inget som bekräftar att snusare har mindre karies idag, säger Lena Hellqvist.

– Å andra sidan har snusare inte mer karies heller, vilket delvis kan förklaras av den generellt förbättrade tandhälsan i landet och det dagliga bruket av fluortandkräm. Dock kan vi se att tobaksbrukare både besöker tandvården och rengör tänderna mer sällan än icke-brukare.

De som använder nikotinfria snusprodukter har däremot anledning att vara uppmärksamma. Lena Hellqvist visar i sin avhandling att medan nikotinhaltigt snus bara innehåller spår av kolhydrater och stärkelse, kan nikotinfritt snus innehålla upp till 26 procent stärkelse och 6,5 procent kolhydrater.

– Våra mätningar visade att vissa nikotinfria snusprodukter sänkte pH-värdet betydligt i brukarnas tandbeläggning. Tillsammans med det höga kolhydratinnehållet gör det att bruket av nikotinfritt snus kan öka risken för karies, säger Lena Hellqvist – som understryker att resultatet bara omfattar de produkter som ingått i den aktuella studien, och alltså inte nödvändigtvis alla produkter som finns på marknaden.

Lena Hellqvists avhandling visar också att tobaksbruket totalt sett minskat de senaste tjugo åren men att antalet snusare samtidigt ökat – en uppgift som får stöd i flera andra nationella studier.

Avhandlingen visar därtill att tobaksbruk är vanligare bland ensamstående män än bland män som lever i en parrelation, däremot ses inga skillnader när det gäller utbildningsnivå eller inkomst.

Avhandlingen Smoking, Snuffing and Oral Health with Special Reference to Dental Caries försvaras vid en disputation den 2 november.  

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera