Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 oktober 2012

Energieffektivitet i byggnader – företag kan klassas som Best Practice

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet inbjuder producenter, tillverkare och tjänsteleverantörer, vars produkter och tjänster ökar byggnaders energieffektivitet, att ansöka om att bli klassade som Best Practice i projektet Natural Energy Efficiency and Sustainability, NEES.

NEES stöds av Europeiska Kommissionens Norra Periferiprogram (NPP) och bedrivs i samverkan mellan Arkitekthögskolan i Cork, Caledonian University i Glasgow, University of Ulster, Artic på Grönland och Umeå Universitet.
Ansökningen är öppen för producenter och tjänsteleverantörer som främjar energieffektivitet i byggnader genom att använda naturliga förnyelsebara eller återvunna produkter och tjänster. Kvalificerade företag bör vara baserade eller verksamma i EU:s norra periferi. Programmet är öppet för företag som producerar eller installerar lokalt producerade “naturliga” produkter eller tillhandahåller tjänster som förbättrar energieffektiviteten i nya och befintliga bostäder. Beteckningen “naturlig” omfattar både förnybara och återvunna material, såsom trä, hampa och kalk, halm och returpapper. De tjänster som kan avses, omfattar utformning av hållbara byggnader, utredningsuppdrag samt utbildning och utveckling som främjar lokalt hållbart byggande.
Villkor och ansökningsförfarande:
Den andra ansökningsomgången är öppen från 27 september-6 december 2012.
Företag eller praktiker måste baseras, eller har betydande verksamhet i det så europeiska norra periferiprogrammets område. Detta område omfattar Irlands västkust, Nordirland, norra Sverige och Norge samt Grönland. En karta över området finnas på NEES webbplats. Det inlämnade frågeformuläret kommer att bedömas av en expertpanel av sju erkända experter från de olika partnerregionerna.
Ansökan görs på internet. Ansökningsformulär finns på NEES:s webbplats: neesonline.org [Ref 1]
För mer information, kontakta gärna:
Thomas Olofsson
Telefon: 090 786 67 10
E-post: thomas.olofsson@arch.umu.se
Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 37 000 studenter och 4000 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera