Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 oktober 2012

Män har större chans än kvinnor att få forskningsanslag från FAS

Kvinnliga sökanden har mindre chans än männen att få anslag hos Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, FAS. Det visar en rapport som presenteras i Läkartidningen idag. Trots en ökning av anslag till kvinnor jämfört med tidigare år hade männen fortfarande 30 procents större chans att få anslag.

– Analyserna pekar på att kvinnornas mindre chans kan förklaras av att deras ansökningar i genomsnitt fått lägre poäng i sakkunniggranskningarna. Detta kan i sin tur förklaras av att de manliga sökandena är mer seniora och därmed har mer erfarenhet av att skriva ansökningar, säger Thor Norström, professor vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet.

Thor Norström har genomfört analysen på uppdrag av FAS. Analysen är en uppföljning av rapporterade könsskillnader under 2004 och 2005. Vid en jämförelse kan konstateras att könsskillnaden i chansen att få anslag har minskat något men att den fortfarande är till männens fördel. Under åren 2004-2005 hade männen 40 procent större chans än kvinnorna, motsvarande siffra för perioden 2006-2010 var 30 procent.

– Rapportens resultat pekar på vikten av att kontinuerligt följa utvecklingen av skillnader i kön när det gäller forskningsanslag. Konkurrensen om att få anslag från våra forskningsråd är mycket hård. Med tanke på den betydelse anslagen har för forskarkarriären är det viktigt att bedömningsprocessen ger kvinnor och män lika stor chans till anslag, säger Thor Norström.

Länk till artikeln.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera