Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 oktober 2012

Män är bra på att göra flera saker samtidigt

Kvinnor är bättre än män på att göra flera saker samtidigt. Det vet väl alla. Eller vet vi egentligen det? Nu finns den första vetenskapliga studien som har testat hypotesen om könsrelaterade skillnader i multitasking. Den visar att män kan vara bättre på att göra flera saker samtidigt. Studien genomfördes vid Stockholms universitet och resultatet publiceras i tidskriften Psychological Science.

I studien undersöktes individuella skillnader i multitasking vid en uppgift som krävde en samordning av fyra könsneutrala deluppgifter. I linje med tidigare forskning visade studiens resultat att både kvinnliga och manliga deltagare med ett effektivt arbetsminne också är bra på multitasking. Individuella skillnader i arbetsminne och relaterade exekutiva funktioner förklarade dock inte studiens huvudresultat som, till skillnad från tidigare forskning där könsskillnader i multitasking inte förekommer, visade att männen är bra på att göra flera saker samtidigt.

– Vardagliga observationer kan bidra till påståenden som ibland betraktas som vetenskapliga sanningar och fakta. Som kvinnors förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt medan män fokuserar på en uppgift i taget. I motsats till denna uppfattning visade resultatet av vår studie att män är bättre på multitasking än kvinnor, säger Timo Mäntylä, professor vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Studien visade att könsskillnaderna i multitasking är relaterade till individuella och könsrelaterade skillnader i spatial förmåga. Det vill säga att individer som är bra på att hantera rumsliga (spatiala) relationer också är bra på att samordna olika deluppgifter vid multitasking. Individuella skillnader i spatial förmåga samvarierade med multitasking hos båda könen men nivån på båda uppgifterna var signifikant högre hos män än kvinnor. Ett annat centralt resultat var att dessa dynamiska effekter återspeglade menstruationsfasen hos studiens kvinnliga deltagare.

– Tidigare studier visar att kvinnors spatiala förmåga varierar över menstruationscykeln med hög kapacitet kring menstruationen och betydligt lägre kring ovulationen (då östrogennivån är hög). Med detta som utgångspunkt visar studien att könsskillnaden i multitasking samvarierar med den kvinnliga menstruationscykeln. Resultaten visade en klar skillnad i multitasking mellan män och kvinnor i ovulationsfasen medan denna effekt eliminerades för kvinnor i menstruationsfasen, säger Timo Mäntylä.

Deltagarna, 160 kvinnor och män mellan 20 och 43 år, instruerades att hålla reda på tre digitala ”klockor” i form av räkneverk med löpande sifferserier, snarare än faktiska tider. Klockorna gick i olika hastigheter och var dolda av färgade fält på datorskärmen. Deltagarna instruerades att markera när klockorna visade specifika ”tider” som var definierade av enkla regler. Deltagarna kunde kontrollera klockornas ställning så ofta de ville. Parallellt med dessa uppgifter fick deltagarna hålla reda på vanliga svenska namn som presenterades ett i taget ovanför räkneverken.

Deltagarna instruerades markera detta genom att trycka på musknappen när de kände igen ett namn som återkom efter fyra steg, exempelvis ”Kalle-Lisa-Mattias-Svea-Kalle”. Efter muntliga och skriftliga instruktioner fick deltagarna genomföra en övningsfas. Individuella skillnader i spatial förmåga och arbetsminne baserades på separata deltest.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera