Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 oktober 2012

Vår mat- och energiproduktion har stor betydelse för globala vatten- och klimatförändringar

Vår mat- och energiproduktion använder vattnet i landskapet, ändrar vattnets cirkulation och påverkar klimatet. Det visar en studie vid Stockholms universitet som publiceras i tidskriften Nature Climate Change där forskarna undersökt hur utvecklingen av jordbruk och vattenkraft ändrat vattencirkulationen över tid.

Vår mat- och energiproduktion använder vattnet i landskapet, ändrar vattnets cirkulation och påverkar klimatet. Det visar en studie vid Stockholms universitet som publiceras i tidskriften Nature Climate Change där forskarna undersökt hur utvecklingen av jordbruk och vattenkraft ändrat vattencirkulationen över tid.

Förändringar i avdunstning och växternas transpiration av vatten i landskapet (sammantaget kallat för evapotranspiration) har en central betydelse för vattnets cirkulation, vattentillgången och klimatförändringarna. Hur vattenförhållandena i landskapet förändrats över tid, och hur förändringarna kan se ut i framtiden, bestäms till stor del av hur vår produktion av mat och energi använder landskapets vatten och förändrar dess cirkulation.

– Resultaten visar hur utveckling av jordbruk och vattenkraft ändrar landskapets evapotranspiration. Vi kan se att dessa förändringar har lika stor betydelse globalt som effekter av direkt bevattning i jordbruket, avskogning och atmosfärsförändringar i temperatur och nederbörd hittills under 1900-talet, säger Georgia Destouni, professor i hydrologi vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi och ansvarig för studien.

För att förstå hur stor påverkan olika drivkrafter kan ha på vatten- och klimatförändringar i framtiden krävs att vi förstår hur stor påverkan de haft i det förflutna och varför. I studien har data för hela 1900-talet från nio stora svenska vattenavrinningsområden analyserats och jämförts med andra, regionala och globala, resultat för hur vatten och klimat påverkats av olika mänskliga aktiviteter.

Tidigare studier har mest fokuserat på att beskriva och räkna med vatteneffekterna från temperatur- och nederbördsförändring, avskogning och direkt mänsklig användning av vatten för bevattning. Den här studien visar motsvarande stora vatteneffekter även från obevattnat jordbruk och vattenkraftsutveckling. Något som modeller och analyser av vatten- och klimatförändringar också måste ta hänsyn till.

– Vår studie understryker behovet av en vidareutveckling av klimatmodellerna. De behöver ta bättre hänsyn till, och räkna med, hur mat- och energiproduktion använder och förändrar vattnet i landskapet och genom det bidrar till framtida klimatförändringar, säger Georgia Destouni.

KONTAKT OCH INFORMATION
Georgia Destouni, professor i hydrologi vid Institutionen för Naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet, tfn 08-16 47 85, mobil 0704-53 23 66, e-post georgia.destouni@natgeo.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera