Artikel från Umeå universitet
18 oktober 2012

Separerade föräldrar bor allt närmre varandra

Allt fler skilsmässobarn har gång- eller cykelavstånd till sina föräldrar. Trenden de senaste 20 åren är tydlig – separerade föräldrar bor allt närmre varandra.– Ett tätare umgänge med båda föräldrarna blir allt vanligare. Då krävs kortare avstånd mellan föräldrarna, säger Olof Stjernström, forskare vid Umeå universitet.

Ett av fyra barn i åldern 0-17 år i Sverige lever med bara en förälder. Bland de äldre tonåringarna bor hela fyra av tio med endast en av sina föräldrar. Den i särklass vanligaste orsaken till detta är föräldrarnas separation eller skilsmässa. Samtidigt som allt fler barn bor med bara den ena föräldern så minskar också det geografiska avstånden till den andra föräldern över tiden.

– Bilden av den traditionella kärnfamiljen som ett livslångt projekt är på väg att förändras, samtidigt som det blir tydligare att föräldraskapet i sig är en livslång relation där separationer och skilsmässor ställer andra krav på praktiska förutsättningar och lösningar, säger Olof Stjernström. Trenden är tydlig i Sverige och intresset från omvärlden är stort vad gäller utvecklingen i Sverige.

Ett sätt att studera relationen mellan barn och den förälder barnet inte bor hos är att analysera avstånden mellan dem. För att möjliggöra en daglig kontakt mellan barn och frånvarande förälder krävs ett förhållandevis kort avstånd, vilket i praktiken betyder gång- eller cykelavstånd.

– Det betyder att föräldrarna försöker hitta praktiska lösningar för att kunna bo nära varandra. Ett problem är dock att samhället inte är anpassat för eller uppbyggt kring de ”nya” och allt vanligare familjestrukturerna, vilket vi fokuserar på i nästa studie, säger Olof Stjernström. Exempel på det är socialförsäkringssystemet och samhällsplaneringen.

Kortare avstånd till frånvarande mammor
Hur stort avståndet är mellan barn och den förälder barnet inte bor hos beror delvis på den frånvarande förälderns kön. Frånvarande mammor tenderar att bo närmare sina barn än frånvarande pappor. Föräldrarnas utbildningsnivå och inkomst påverkar också avståndet. Högre utbildning och inkomst tenderar att korta avstånden mellan barn och frånvarande förälder. Likaså för föräldrar födda utomlands. Något som däremot förlänger avståndet är förekomsten av nya partners och halvsyskon.

– Hel- och halvsyskon, extraföräldrar och ibland till och med en dubblerad uppsättning mor- och farföräldrar leder till komplexa familjestrukturer och kan göra situationen än mer komplicerad. Det kan till exempel vara svårt för barnen att ta sig mellan de olika hushållen, speciellt när de är små.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera