Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 oktober 2012

Tröskelvärden dåligt underlag för klimatförhandlingar

För att undvika farliga klimatförändringar bör ökningen av den globala temperaturen vara mindre än 2 grader jämfört med förindustriell nivå, enligt det så kallade tvågradersmålet. Men detta ”farliga tröskelvärde” verkar inte ha hjälpt FN:s klimatförhandlingar hittills. Ny forskning visar att förhandlingar som bygger på tröskelvärden är dömda att misslyckas, eftersom värdena bestäms av naturen. Klimatförhandlare borde därför inrikta sig på andra kollektiva strategier.

– Klimatförhandlingarna är mer komplexa än spelet som spelas av deltagarna i vårt experiment. Men det grundläggande problemet är detsamma och handlar om människors drivkraft. Vår forskning bevisar att vetenskaplig osäkerhet kring när den farliga klimattröskeln inträffar – dramatiskt ändrar människors beteenden, säger forskaren i miljöekonomi Astrid Dannenberg.

Astrid Dannenberg, forskare vid Enheten för miljöekonomi, Handelshögskolan, Göteborgs universitet och Columbia University, och professor Scott Barrett, Columbia University, presenterar denna vecka sina resultat i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Trots att det skulle vara bättre för alla länder om vart och ett minskade sina utsläpp, så driver egenintresse länder att fortsätta släppa ut växthusgaser. Miljöekonomernas nya forskning förklarar paradoxen att länder är beredda att enas kring ett kollektivt mål som syftar till att minska risken för klimatkatastrof, men ändå agerar som om de vore blinda för denna risk.

Forskarna visar att om den kritiska tröskeln för klimatkatastrof kunde identifieras med vetenskaplig säkerhet, ja då skulle länder högst sannolikt föreslå ett gemensamt mål som säkert undviker katastrof. Världens länder skulle då lova att ”göra rätt för sig” och bidra med sin skäliga del till den globala insatsen och de skulle uppfylla sina löften. Men, om det råder vetenskaplig osäkerhet om klimattröskeln, då vill länder högst sannolikt göra mindre kollektivt än vad som behövs för att avvärja katastrofen.

Med vetenskapliga bevis från experiment visar forskarna att misslyckande i klimatförhandlingar är praktiskt taget givet på förhand när förhandlingarna kretsar kring ett kritisk tröskelvärde för klimatkatastrof. Skälet är att värdet bestäms av naturen. Det är i princip omöjligt att minska osäkerheten i ett av naturen givet tröskelvärde.

Den nya forskningen kan dels förklara varför FN: s klimatförhandlingar hittills har fokuserat på att uppfylla det så kallade tvågradersmålet, alltså att ökningen av jordens medeltemperatur bör begränsas till högst två grader Celsius över förindustriell nivå, för att förhindra en ”farlig klimatförändring”.

Forskningen kan också förklara varför klimatförhandlarna velat att tröskeln skulle fastställas av vetenskapen snarare än av politik, eftersom endast vetenskapen skulle vara trovärdig.
Likväl, de utsläppsminskningar som länderna utlovade vid klimatmötet i Köpenhamn 2009 garanterar nästan att tvågradersmålet inte kommer att nås. Forskarna föreslår att förhandlare byter fokus till alternativa strategier.

– Vi kommer inte att veta förrän 2020 om Köpenhamnsöverenskommelsens löften blir uppfyllda, men våra resultat tyder på att länderna kan komma att släppa ut mer än de lovat – möjligen med djupgående och kanske oåterkalleliga följder. Vår forskning visar att klimatförhandlarna borde koncentrera sin uppmärksamhet på alternativa strategier för kollektiva åtgärder, såsom handelsrestriktioner mot länder som inte deltar, eller tekniska standarder, som tidigare till exempel lyckats begränsa oljeutsläpp från tankfartyg, säger Scott Barrett.

KONTAKT OCH INFORMATION
Astrid Dannenberg
Epost: ad2901@columbia.edu
Scott Barrett, E-post: sb3116@columbia.edu, Mobilnummer +1-646-300-1437.

Artikel i PNAS:

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera