Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 oktober 2012

Brister i vårdkedjan riskerar patienters hälsa

Svårt sjuka patienter förflyttas ofta flera gånger i vårdkedjan, vilket kan vara påfrestande för både patienter och närstående. Patientsäkerheten kan förbättras genom förflyttningar som sker med en ökad delaktighet och en större egen kontroll. Det visar en avhandling vid Mittuniversitetet.

Vårdresan för patienter börjar inte sällan med ambulans till en akutmottagning och förflyttning till operationsavdelning, intensivvård och så småningom till en allmän vårdavdelning. Flytten från högteknologisk intensivvård till en allmän vårdavdelning kan vara en påfrestande process för patienter och närstående.

– Förberedelserna inför en förflyttning bör utföras noggrant och på rätt sätt, annars finns risk för att patienten måste återvända till intensivvård vilket anses vara förenat med en ökad dödlighet, säger Marie Häggström, doktorand vid Mittuniversitetet.

Förflyttningsprocessen av patienter mellan intensivvård och allmänna vårdavdelningar kräver en tydlig nedtrappningsfas av den högteknologiska vården innan själva flytten samt planering och strategier som främjar patientsäkerhet, samordning och kontinuitet.

– Det är viktigt att på ett patientsäkert sätt överbrygga de olikheter som finns mellan vård och vårdkultur på en personaltät, högteknologisk intensivvårdsavdelning och den vård och vårdkultur som återfinns på de allmänna vårdavdelningarna, säger Marie Häggström.

En organisation och en kultur som främjar personalens egen kontroll och delaktighet i flyttprocessen, genom fungerande rutiner, resurser, kompetens och teamwork över sjukhusets gränser, bidrar till en trygg och sammanhållen vårdkedja. Negativa konsekvenser av förflyttningen kan förebyggas genom att förbereda både närstående och patienter för en ny vårdnivå och främja deras kontroll och delaktighet.

– När den egna kontrollen och delaktigheten uteblev, ökade istället de negativa upplevelserna av skillnaderna mellan intensivvård och allmän vårdavdelning. Och desto mer negativt framstod skillnaderna mellan de olika enheterna och revirtänkande samt misstro uppstod mellan personalgrupperna, säger Marie Häggström.

KONTAKT OCH INFORMATION
Marie Häggström doktorerar den 19 oktober vid Mittuniversitetet med avhandlingen: Att organisera en trygg och sammanhållen vårdkedja mellan intensivvård och allmän vårdavdelning – En grundad teori om organisation, vård och samarbete i förflyttningsprocessen.

Datainsamlingen har skett med hjälp av fokusgruppsdiskussioner, intervjuer, observationer och en enkät. Data har samlats från tre sjukhus, fyra intensivvårdsavdelningar och sex allmänna vårdavdelningar.

Frågor kan ställas till:
Marie Häggström, doktorand, 070-398 17 59, 060-14 86 69, e-post: marie.haggstrom@miun.se
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera