Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 oktober 2012

Nytt datasystem hjälper beslutsfattare hålla koll på miljön

Växjöutvecklat system för mobil datainsamling integreras med ett geografiskt informationssystem, GIS, från National Geographic Society som utvecklats för att stödja geografiska undersökningar och uppmuntra samarbete mellan unga medborgare och forskare.

För att fatta bra beslut i frågor som rör vår miljö i framtiden, måste vi kunna dra slutsatser om vilka följderna kan bli av ett visst beslut. Och för att kunna göra det, måste vi förstå hur vår värld fungerar och hur saker hänger ihop. Dessa samband kan vara oerhört komplexa, men tack vare digital teknik får vi helt nya möjligheter att samla in, bearbeta, presentera och simulera data om vår värld.

Ett steg i arbetet med att bättre förstå vår miljö togs under den sista helgen i september, då nio forskare och lärare från Linnéuniversitetet och skolor i regionen samt ett dussin personer från Stanford University och National Geographic Society (NGS) möttes i Washington, DC. Tillsammans anpassade och testade man det system för mobil datainsamling som har utvecklats vid Linnéuniversitetet i Växjö av ämnet medieteknik. Gruppen genomförde en fältstudie vid Potomacfloden, där de sensorer, mobiltelefoner och den mobila applikation som har tagits fram användes för att mäta, analysera och bedöma vattenkvaliteten.

– Vårt system integrerades med lyckat resultat med NGS GIS-plattform FieldScope. FieldScope har utvecklats för att stödja geografiska undersökningar och uppmuntra ”vardagsforskare” att undersöka världen vi lever i, med hjälp av sensorer, mobila enheter och visualisering. Aktiviteterna som vi genomförde bekräftar den flexibilitet vad gäller datautbyte och integrering som vårt system erbjuder, säger Bahtijar Vogel, doktorand i datavetenskap.

De mobila lösningar som nu har integrerats utvecklades i projektet LETS GO, Learning Ecology with Technologies from Science for Global Outcomes. Detta projekt, som precis har avslutats, har varit inriktat just på möjligheten att utnyttja webb- och mobila tekniker för att undersöka och interagera med den fysiska världen med fokus på miljöfrågor.

– Under fyra år har vi samarbetat med flera skolor i regionen och i Kalifornien samt industriella partners som Intel, Pasco Scientific och NGS, med mycket lyckat resultat. Vi kommer nu att vidareutveckla våra tekniska lösningar samt sprida våra resultat till skolor och andra aktörer i hela Sverige, säger Marcelo Milrad, professor i medieteknik och tillsammans med professor Roy Pea från Stanford vetenskaplig ledare för LETS GO.

INFORMATION OCH KONTAKT
Om National Geographic Societys FieldScope
Om LETS GO
En kort introduktion till geo-literacy (“the ability to use geographic understanding and geographic reasoning to make decisions”) med dr Daniel Edelson, Vice President och kontaktperson för projektet på NGS Education

För vidare upplysningar:
Marcelo Milrad, professor i medieteknik och projektledare för LETS GO, e-post marcelo.milrad@lnu.se, mobil 0733-96 95 74
Bahtijar Vogel, doktorand i datavetenskap, e-post bahtijar.vogel@lnu.se, mobil 0736-95 69 92
Christina Dahlgren, pressansvarig, 070-572 26 56

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera