Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 oktober 2012

2 miljoner kronor till forskning om riskbedömning

För att bedöma risker för besvär i arbetet används olika metoder. Per Lindberg, forskare vid Högskolan i Gävle, tillhör en grupp forskare som har fått 2 miljoner kronor från FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, för att utvärdera hur tillförlitliga olika riskbedömningsmetoder är.

De observationsmetoder som idag används för att bedöma risker för belastningsskador kan ge skiftande resultat och kan vara lite trubbiga för att bedöma exempelvis handintensivt, repetitivt arbete. Handintensivt arbete kan vara löpande band-arbete, packning, sortering o s v och riskerna i den här typen av arbete är besvär i skuldror, nacke och armar.

Syftet med den här tvååriga studien är att utvärdera tillförlitligheten hos sex olika metoder som används vid bedömning av handintensivt repetitivt arbete och hur användbara dessa är när företagshälsovårdens ergonomer ska göra belastningsergonomiska riskbedömningar på arbetsplatser.

I studien kommer 8-10 ergonomer att använda de olika metoderna vid bedömning av 10-12 olika arbetsmoment. Dessa bedömningar ska sedan jämföras med en gyllene standard som inom studien ska tas fram dels genom tekniska mätningar, dels gemensamt av tre ergonomer.

I gruppen forskare ingår förutom Per Lindberg, Centrum för belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle, även Mikael Forsman (huvudsökande), Teresia Nyman, Katarina Kjellberg, samtliga vid Karolinska Institutet.

INFORMATION OCH KONTAKT
Titeln på studien är ”Utvärdering av sex observationsmetoder för ergonomisk riskbedömning av handintensivt repetitivt arbete – validitet, reliabilitet och användbarhet”.

För mer information kontakta:
Mikael Forsman, forskare vid  Arbets- och miljömedicin, Karolinska Institutet, 0704-910 196, Per Lindberg, forskare, universitetslektor och med dr vid Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle, 026-64 87 59 och 070-968 96 86

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera