Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2012

Idébaserade rörelser måste förändras i takt med samhället för att överleva

I avhandlingen ”Ideology Being Governed: Strategy Formation in Civil Society”, har Stefan Einarsson, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, undersökt hur strategier växer fram inom idébaserade rörelser. Avhandlingen är baserad på IOGT-NTO-rörelsen och studerar rörelsens utveckling från 1970 till 2009.

Det sägs ofta i den allmänna debatten att civilsamhällets organisationer tappar medlemmar, att de förlorar fokus på sitt ursprungliga uppdrag eller att de inte längre är lika relevanta i dagens samhälle. Flera forskare varnar för denna utveckling då den kan leda till minskad demokrati, inte enbart inom de berörda organisationerna utan även på samhällsnivå.

– Min studie pekar på hur viktigt det är att ha ett demokratiskt lednings- och beslutssystem för denna typ av organisationer. Detta möjliggör för organisationen att förändras i takt med samhället samtidigt som den bevarar ett visst avstånd från sin omgivande miljö och därmed lyckas behålla sin särart, säger Stefan Einarsson.

Genom att göra detta, har den studerade organisationen IOGT-NTO, inte bara varit trogen sitt ursprungliga uppdrag, utan även lyckats växa i medlemsantal samt utökat den organisatoriska demokratin genom att inkludera nya grupper av medlemmar i beslutsprocessen.

– Genom att hålla den ideologiska diskussionen levande inom organisationen kan man hålla fokus på uppdraget samtidigt som det fungerar som en källa till strategisk utveckling, säger Stefan Einarsson.

KONTAKT OCH INFORMATION
För ytterligare information, kontakta:
Stefan Einarsson, stefan.einarsson@hhs.se, mobil: 070-368 64 01
Avhandlingen kan läsas i sin helhet här: ”Ideology Being Governed: Strategy Formation in Civil Society” eller beställas i bokform från Handelshögskolan i Stockholm på EFI.publications@hhs.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera